Tornar a la pągina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

AFEGIR UN BLOC DE TEXT A UN DOCUMENT

Objectius

Continguts

Crear un document de text.

Recuperar un text des d'un arxiu informàtic.

Escriure text.

Modificar un fitxer afegint-hi un bloc de text.

Enregistrar un fitxer amb nom diferent de l'original.

Imprimir un document

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el text.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Creació d'un document de text.

Recuperació d'un text des d'un arxiu informàtic.

Escriptura de text.

Modificació d'un fitxer afegint-hi un bloc de text.

Enregistrament d'un arxiu amb un nom diferent de l'original.

Impressió d'un document.

Sistematització de les funcions de l'editor de textos treballades.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

 

Dossier de treball de la Pràctica 11.

Fitxer nomalumne1.doc.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 

AFEGIR UN BLOC DE TEXT A UN DOCUMENT

 Obrir el document amb el nom nomalumne1

Seguint el procediment que ja coneixeu, obriu el document que es diu nomalumne1.doc. Recordeu que el trobareu al disquet personal [O a qualsevol altra ubicació que es determini]. 

 Crear un document nou

Per tal de crear un document nou cal clicar sobre la icona o bé executar el menú Archivo / Nuevo

 Escriure un text al document nou

Observeu el següent text:

Escriviu-lo al document nou.

Recordeu que en arribar al final de línia no cal fer res; el mateix programa ja canviarà de forma automàtica a la línia inferior.

Tingueu en compte també que el text ha d'estar justificat. 

 Enganxar el text nou al document nomalumne1.doc

Ara cal enganxar el text que acabem d'escriure en el document nomalumne1.doc, perquè l'un és la continuació de l'altre. Ho fareu de la següent manera:

   1. Seleccionant tot el text: menú Edición / Seleccionar todo.
   2. Copiant la selecció.
   3. Visualitzant el document nomalumne1.doc executant aquesta rutina: menú Ventana / nomalumne1.doc.
   4. Situant el cursor al final del text que teniu a la vista.
   5. Enganxant. 

 Desar el document

Ara toca desar el document amb totes les modificacions que li heu fet. Això vol dir que no heu de canviar-li el nom, perquè ja en té.

Per desar un document sense canviar el nom solament cal clicar al menú Archivo / Guardar o a la icona .  

 Imprimir el document

Ja només queda imprimir el vostre treball. Per imprimir un document sencer, es pot fer de dues maneres:

   1. Clicant sobre la icona .
   2. O bé fent Archivo / Imprimir... / Aceptar 

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos que heu utilitzat. Feu-lo de la manera habitual; però tingueu en compte que si us demana si voleu desar algun document heu de dir que no.

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000