Tornar a la pągina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

CREAR UN DOCUMENT AMB TEXT I IMATGE

Objectius

Continguts

Crear un document de text.

Recuperar un text des d'un arxiu informàtic.

Escriure un text personal.

Enganxar una imatge a l'editor de textos.

Enregistrar un fitxer.

Imprimir un document

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el text.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Creació d'un document de text.

Recuperació d'un text des d'un arxiu informàtic.

Escriptura de text.

Inserció d'una imatge a l'editor de textos.

Enregistrament d'un arxiu.

Impressió d'un document.

Sistematització de les funcions de l'editor de textos treballades.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

A realitzar pel mestre:

Demanar a cada alumne una fotografia seva per tal d'escanejar-la i desar-la al disquet personal.

A l'aula ordinària:

Elaboració d'un text personal de presentació de l'alumne .

Dossier de treball de la Pràctica 12.

Fitxer de la fotografia personal.

Aquesta pràctica està plantejada amb l'escanejat previ d'una fotografia de l'alumne. Si no es pot portar a terme d'aquesta manera, es pot fer amb una imatge creada per l'alumne amb algun programa de dibuix. En aquest cas, caldria dedicar-hi una sessió més a l'aula informàtica, orientada exclusivament a la realització d'un treball gràfic, si es creu convenient, el més personal possible.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 

CREAR UN DOCUMENT AMB TEXT I IMATGE 

 Crear un document nou

Per tal de crear un document nou cal clicar sobre la icona o bé executar el menú Archivo / Nuevo

 Escriure un text al document nou

Escriviu-lo el text personal que porteu preparat de classe.

Recordeu que en arribar al final de línia no cal fer res; el mateix programa ja canviarà de forma automàtica a la línia inferior.

Tingueu en compte també que el text ha d'estar justificat. 

 Inserir una imatge en el document de text

Ja solament queda enganxar en el vostre document la vostra fotografia o la imatge que heu creat. Ho fareu de la següent manera:

      1. Obriu el menú Insertar / Imagen / Desde archivo....
      2. Obriu la finestra Buscar en.
      3. Seleccioneu A:.
      4. Seleccioneu la vostra fotografia o imatge.
      5. Cliqueu el botó Insertar.
      6. Situeu la imatge al final del document.

Si ho feu tal qual, tindreu la imatge en el vostre document i... feina acabada! 

 Desar el document

Ara toca desar el document. Com que no té nom, li n'haureu de donar.

Cliqueu al menú Archivo / Guardar como; i sortirà un quadre de diàleg. Obriu la unitat A:. On diu Nombre de archivo, escriviu el nom de l'arxiu segons la següent pauta: el teu nom seguit del nombre 9. Per exemple, si et dius Daniel hauràs de desar el document amb el nom daniel9. Després de posar el nou nom a l'arxiu, només et falta clicar al botó de la dreta que diu Guardar. 

 Imprimir el document

Ja només queda imprimir el vostre treball. Per imprimir un document sencer, es pot fer de dues maneres:

      1. Clicant sobre la icona .
      2. O bé fent Archivo / Imprimir... / Aceptar. 

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos que hem utilitzat. Feu-lo de la manera habitual.

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000