Tornar a la pàgina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

Recerca d'informació a Internet (2)

Objectius

Continguts

Fer una aproximació a Internet.

Conèixer i familiaritzar-se amb un navegador.

Conèixer i utilitzar alguna de les rutines bàsiques d’un navegador.

Aproximar-se a la comprensió de què és una pàgina web.

Conèixer i utilitzar alguna de les rutines bàsiques de les pàgines web.

Navegar per Internet a través de diferents pàgines.

Recollir la informació requerida.

Traspassar la informació recollida a una taula.

Sortir del navegador.

Adonar-se del valor d’Internet com a font d’informació.

Sistematitzar les funcions treballades amb el navegador i amb l’editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Aproximació a Internet.

Comprensió de què és Internet i què és una pàgina web.

Coneixement de la utilitat d’un navegador.

Navegació per diverses pàgines web.

Recollida d’una informació determinada.

Traspàs de la informació recollida a una taula.

Tancament del navegador.

Sistematització de les funcions treballades amb el navegador i amb l’editor de textos.

Presa de consciència del caràcter de font d’informació d’Internet.

Activitats prèvies

Material de l’alumne

 

Dossier de treball de la Pràctica 13.

Full amb la taula per al traspàs de la informació recollida.

Calculadora.

Suggeriments metodològics

La realització d’aquest pràctica requereix disposar d’un accés a Internet evidentment, però també és important que tots els ordinadors de l’aula informàtica hi puguin accedir alhora. Hi ha programari que possibilita aquest fet; però en cas de no disposar-ne, es pot treballar amb pàgines congelades prèviament. Aquesta última opció limita bastant el camp de navegació, però no impedeix en essència la realització del treball.

Temporalització: 1 sessió a l’aula informàtica

 Obrir el navegador d’Internet

Per obrir el navegador seguireu aquesta ruta des de l’escriptori:

Alumnes / Cicle Superior / 6_Altres / Navegar

O bé, fareu doble clic sobre la icona Navegador que trobareu a l’escriptori.

[O qualsevol altra fórmula que es determini] 

 Obrir la pàgina amb els resultats de les eleccions (12 de març de 2000)

Un cop obert navegador d’Internet escriureu la següent adreça d’Internet:

http://www.elecciones2000.mir.es

És un pàgina a través de la qual es pot accedir als resultats de les eleccions al Parlament espanyol que van tenir lloc el 12 de març de 2000.

Clicant sobre Congreso i després sobre Municipios es visualitza un mapa provincial d’Espanya.  

 Buscar les dades d’alguns municipis

Si es clica sobre qualsevol província espanyola apareix a l’esquerra una llista de tots els seus municipis. Per trobar els resultats de qualsevol localitat solament és necessari clicar sobre el seu nom i, a la dreta de la pantalla, es podran visualitzar tant el nombre de vots com el percentatge obtinguts per cada un dels partits que es van presentar a les eleccions.  

 Recollir i traspassar els resultats electorals dels municipis

Amb les dades de la pantalla, s’ha d’omplir la taula que hi ha preparada a tal efecte, amb expressió tant de la quantitat absoluta de vots de cada partit com del percentatge.

S’hauria d’aconseguir completar tota la graella; si no és possible, caldria tenir-ne un mínim de quatre municipis. 

 Sortir del navegador i plegar

Finalment cal abandonar el navegador.

ELECCIONS AL PARLAMENT ESPANYOL. 12 de març de 2000 Tornar

Nombre de vots i percentatge obtinguts en les votacions pel Congrés. Dades obtingudes a http://www.elecciones2000.mir.es

Localitat i província

PP

PSOE-PSC

IU-ICV

CIU

Altres

Total vots

Vots

%

Vots

%

Vots

%

Vots

%

Vots

%

 Tornar a la pàgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000