Tornar a la pągina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

Creació d'una taula (3). Resultats de les eleccions (12 de març de 2000)

Objectius

Continguts

Crear una taula.

Aplicar a la taula diferents modificacions en relació tant a l'estructura com al format.

Escriure textos, aplicant diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Enregistrar el document de text.

Sortir de l'editor de textos.

 

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el text.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Creació una taula.

Aplicació de diferents modificacions en relació tant a l'estructura com al format de la taula.

Aplicació al text de diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Enregistrament del document.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions treballades amb l'editor de textos.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

 

 

Dossier de treball de la Pràctica 14.

Full amb les dades electorals de diversos municipis espanyols, recollides a la sessió anterior.

Suggeriments metodològics

Aquesta pràctica convé realitzar-la tenint molt en compte les rutines de creació de taules treballades a la sessió anterior. Fóra interessant que els alumnes poguessin disposar del dossier de la pràctica 8; així no caldrà, potser, tornar a explicar tots els procediments relatius a les taules.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 Obrir l'editor de textos

Per la ruta habitual s'ha d'obrir l'editor de textos. 

 Crear la taula

Seguint les instruccions s'ha de crear una taula com ara la que es va fer servir la sessió anterior per tal de recollir les dades del resultats electorals dels municipis:

  1. Situar la taula en horitzontal: Archivo / Configurar página... / Tamaño del papel /Horizontal
  2. Escriure el mateix títol: Tipus de lletra Times New Roman, estil normal
  3. Crear la taula: Tabla / Insertar tabla...Files 8; columnes 12
  4. Donar l'alçada a les files: Tabla / Seleccionar tabla; Tabla / Alto y ancho de celda...; Alto de filas: Exacto, En 40 pto
  5. Donar l'amplada a les columnes 2 a 12: Seleccionar les columnes 2 a 12; Tabla / Alto y ancho de celda...;Ancho de columnas 2-12: 1,75 cm
  6. Donar l'amplada a la columna 1: Seleccionar la columna 1; Tabla / Alto y ancho de celda...; Ancho de columna 1: 6 cm
  7. Convertir les dues primeres cel·les de la primera columna en una de sola: Seleccionar les cel·les de la columna 1, files 1 i 2; Tabla / Combinar celdas
  8. Convertir les cel·les 2 i 3 de la primera fila en una de sola: Seleccionar les cel·les 2 i 3 de la primera fila; Tabla / Combinar celdas
  9. Repetir l'operació amb les cel·les 4 i 5, 6 i 7, 8 i 9, 10 i 11 de la primera fila: Seleccionar les cel·les 4 i 5, 6 i 7, 8 i 9, 10 i 11 de la primera fila; Tabla / Combinar celdas
  10. Convertir les dues primeres cel·les de la columna 12 en una de sola: Seleccionar les cel·les 1 i 2 de la columna 12; Tabla / Combinar celdas
  11. Centrar verticalment el text de tota la taula: Tabla / Seleccionar tabla; Obrir la barra de Tablas y bordes; Centrar verticalmente
  12. Centrar el text de les dues primeres files: Seleccionar la fila 1; Centrar; Seleccionar la fila 2; Centrar
  13. Escriure els encapçalaments de les columnes: Tipus de lletra Times New Roman, 12, negreta 

 Omplir la taula amb les dades recollides

Un cop configurada correctament la taula, ja solament queda traspassar-hi les dades recollides i anotades durant la sessió anterior. 

 Desar el document

Ara toca desar el document. Com que no té nom, se li n'haurà de donar.

Seguint el procediment habitual es desarà el document al disquet personal seguint la pauta nomalumne10. 

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos de la forma habitual.

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000