Tornar a la pągina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

Creació d'una taula (4). Dades personals dels companys

 Objectius

Continguts

Crear una taula.

Aplicar a la taula diferents modificacions en relació tant a l'estructura com al format.

Escriure textos, aplicant diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Enregistrar el document de text.

Sortir de l'editor de textos.

 

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el text.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Creació una taula.

Aplicació de diferents modificacions en relació tant a l'estructura com al format de la taula.

Aplicació al text de diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Enregistrament del document.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions treballades amb l'editor de textos.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

A l'aula ordinària:

Recollida de dades personals dels companys (per exemple: alçada en cm, pes en kg, talla de peu) i confecció d'una taula amb totes elles.

Dossier de treball de la Pràctica 15.

 

 

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 Obrir l'editor de textos

Seguint la ruta habitual s'ha d'obrir l'editor de textos. 

 Escriure un títol

S'ha d'escriure un títol que identifiqui clarament el contingut de la taula. Amb independència del text concret, cal que presenti les següents característiques:

   1. Text centrat.
   2. Tipus de lletra: qualsevol que sigui clara.
   3. Grandària de la lletra: qualsevol, sempre que no faci ocupar el text més d'una línia.
   4. Estil de lletra: almenys negreta i subratllat. 

 Crear la taula

La taula que s'ha de crear ha de tenir les següents característiques:

   1. Nombre de columnes: 4
   2. Nombre de files: tantes com alumnes més una.
   3. Alçada de les files: la suficient com perquè la taula ocupi solament una pàgina.
   4. Tota la taula: text centrat verticalment (es fa obrint la barra de Tablas y bordes)
   5. Fila de títols: Times New Roman, 14, negreta, centrat.
   6. Resta de files: Times New Roman, 12.
   7. Cel·les amb els noms dels alumnes: alineades a l'esquerra.
   8. Cel·les amb les dades numèriques dels alumnes: alineades a la dreta.

Un cop creada la taula, solament queda traspassar-hi les dades personals dels companys.  

 Desar el document

Ara toca desar el document. Com que no té nom, se li n'haurà de donar. Seguint el procediment adequat es desarà el document al disquet personal seguint la pauta nomalumne11. 

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos de la forma habitual.

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000