Tornar a la pŕgina anterior

Edició de textos i navegació per Internet. Dossier de l'alumne

Cicle superior. 1999-2000

Pràctica 2. CAPTURAR UNA NOTÍCIA A INTERNET 

 Obrir el navegador d'Internet

Ruta que es determini. 

 Entrar a un diari

Ruta que es determini. 

 Navegar per la web del diari i triar una notícia

Navegació lliure.

Per canviar de secció o de notícia: clicar quan aparegui .

Per tornar endarrere: .

Triar una notícia (no massa llarga). 

 Capturar la notícia

Situar el cursor on es vol començar a capturar el text.

Seleccionar el text: botó esquerre del ratolí i arrossegar.

Menú Edició / Copiar del navegador.

Obrir l'editor de textos.

Enganxar-hi el que s'ha copiat clicant sobre .

 Desar el document

Menú Archivo / Guardar como.

Guardar en

Unitat A:

Nombre de archivo.

Nomalumne2.

Guardar. 

 Sortir de l'editor de textos

Menú Archivo / Salir.

O clicant sobre

 Sortir del navegador

Menú Fitxer / Surt (Archivo / Salir).

O clicant sobre

 Tornar a la pŕgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000