Tornar a la pŕgina anterior

Edició de textos i navegació per Internet. Dossier de l'alumne

Cicle superior. 1999-2000

Pràctica 3. DONAR FORMAT A LA NOTÍCIA CAPTURADA A INTERNET 

 Recuperar o obrir el document

Menú Archivo / Abrir...; o icona .

Quadre de diàleg Abrir.

Buscar en.

A: nomalumne2.doc.

Seleccionar el document i doble clic. 

 Recomposar les línies

Situar-se al final de cada línia i Supr.

Si cal, prémer la barra espaiadora per tal que no quedin paraules enganxades.

Aquesta operació no s'ha de fer si al final de la línia hi ha un punt i a part. 

 Justificar el text

Seleccionar el text.

Prémer .

 El titular de la notícia

Seleccionar.

Engrandir la lletra fins a 18.

Estil negreta i subratllat.

Centrar. 

 L'entrada de la notícia

Seleccionar.

Mida de lletra a 16.

Estil cursiva. 

 L'autor i la localitat de la notícia

Seleccionar.

Estil cursiva. 

 Altres modificacions

Noms propis: subratllats.

Quantitats en xifres:negreta.

Frases textuals que estiguin entre cometes ("..."): treure cometes i posar text en cursiva. 

 Desar el document

Menú Archivo / Guardar.

O icona .  

 Imprimir el document sencer

Icona .

O Archivo / Imprimir... / Aceptar

 Sortir de l'editor de textos

Menú Archivo / Salir.

O clicant sobre .

 Tornar a la pŕgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000