Tornar a la pągina anterior

Edició de textos i navegació per Internet. Dossier de l'alumne

Cicle superior. 1999-2000

Pràctica 5. ARRANJAR UN TEXT (2)

 Recuperar o obrir el document

Menú Archivo / Abrir...; o icona .

Quadre de diàleg Abrir.

Buscar en.

A: refer1.doc.

Seleccionar el document i doble clic. 

 Obrir una línia

Text 1: línia en blanc

Situar-se al final del primer paràgraf (o al principi del segon).

Prémer Return.

Sempre que vulgueu obrir o crear una línia cal que premeu la tecla Return.  

 Refer línies (1)

Text 2: línies que no arriben al marge dret.

Situar-se després de l'última paraula de la línia

Prémer Supr (excepte en la que acaba en un punt i apart).

La tecla Supr esborra la lletra que estigui situada a la dreta del cursor.

 Refer línies (2)

Text 3: línies que no comencen arran del marge esquerre.

Situar-se davant de la primera paraula de la línia.

Retrocés (¬ ): avançar fins al principi.

La tecla Retrocés (¬ ) esborra la lletra situada a l'esquerra del cursor.  

 Separar o ajuntar paraules

Text 4: algunes paraules juntes.

Situar-se entre l'última lletra de la primera paraula i la primera de la segona.

Prémer la barra espaiadora.

La barra espaiadora serveix per separar paraules i per obrir espais en una línia.

Text 4: paraules massa separades.

Situar-se al final de la paraula de l'esquerra.

Prémer Supr.

O situar-se davant de la paraula de la dreta

Prémer Retrocés

 Desar el document canviant el nom

Menú Archivo / Guardar como.

Guardar en

Unitat A:

Nombre de archivo.

Nomalumne4.

Guardar. 

 Comproveu el que heu après

Obrir el fitxer refer2.doc.

Deixar els textos que s'hi troben tal com estan en el full següent. 

 Desar el document canviant el nom

Menú Archivo / Guardar como.

Guardar en

Unitat A:

Nombre de archivo.

Nomalumne5.

Guardar. 

 Imprimir el document sencer

Icona .

O Archivo / Imprimir... / Aceptar.

Escriure les dades personals. 

 Sortir de l'editor de textos

Document refer2.doc

1.-

Podem partir de les dades que tenim d'aquest segle.

Els elements vistosos són els que primer criden l'atenció.

En el document surten esmentats altres propietaris.

Resulta molt difícil intentar fer recomptes.

2.-

Els elements posteriors són més fiables.

Aquest model resulta tan arbitrari com útil.

Algunes informacions ens diuen que no va sortir.

Ens trobem amb una població inferior a la meitat.

3.-

La universitat era governada per un consell.

 

L'òrgan de govern era el consell municipal.

 

Al consell ordinari es tractaven els problemes més greus.

 

La reunió més important es feia el dia de Sant Antoni.

4.-

El mestre responsable de la classe ha de concertar prèviament l'estada. Aquesta estada al parc té una durada de cinc dies durant la tardor. Cal presentar al Departament de Dinàmica Educativa el seu propi pla d'activitats, així com una valoració en finalitzar l'estada. També és convenient un treball previ fet a l'escola i uns estudis previs del tema a tractar.

5.-

L'espigó, construcció artificial de roques granítiques que té com a funció protegir la platja de l'erosió produïda per les ones. Les roques que la formen presenten, aproximadament la mateixa flora i fauna que les roques i penya-segats naturals que componen el paisatge de la ciutat.

6.-

L'exposició permanent sobre la vida en el mar, que serveix d'introducció, permet de conèixer les principals arts i utensilis de pesca, així com les plataformes rocoses semisubmergides de la costa i els processos físics i biològics del medi marí.

 

El treball al Centre es complementa amb el seguiment de l'itinerari de la platja, adreçat especialment als alumnes del segon cicle.

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000