Tornar a la pàgina anterior

Edició de textos i navegació per Internet. Dossier de l'alumne

Cicle superior. 1999-2000

Pràctica 8. CREACIÓ D'UNA TAULA (1). Una sopa de lletres 

 Obrir l'editor de textos

Ruta habitual. 

 Crear la taula: files i columnes

 Menú Tabla / Insertar tabla

Donar el nombre de files i columnes.

Aceptar

 Redefinir les mesures de les taules i les columnes

Seleccionar tota la taula (menú Tabla / Seleccionar tabla).

Menú Tabla / Alto y ancho de celda...

Alto de filas: seleccionar Exacto.

En: 50 punts.

Aceptar

 Escriure les lletres de la sopa de lletres

Situar-se sobre cada casella: escriure-hi la lletra corresponent a la casella

Per passar d'una casella a l'altra: tecles de desplaçament o bé tecla de tabulació.

 Donar format a la taula

Obrir la barra de Tablas y bordes: icona

Donar formats a la taula: alineació, estil i gruix de les línies, color del fons...

Canviar grandària, tipus i estil de lletra: igual que amb qualsevol text normal.

Per fer algun canvi: fer-hi una selecció prèvia.  

 Posar un títol 

 Desar el document

Menú Archivo / Guardar como.

Guardar en

Unitat A:

Nombre de archivo.

Nomalumne8.

Guardar. 

 Imprimir la sopa de lletres

Icona .

O Archivo / Imprimir... / Aceptar

 Sortir de l'editor de textos

Menú Archivo / Salir.

O clicant sobre .

 Tornar a la pàgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000