Tornar a la pągina anterior

Edició de textos i navegació per Internet. Dossier de l'alumne

Cicle superior. 1999-2000

Pràctica 9. CREACIÓ D'UNA TAULA (2). Dades d'un municipi 

 Obrir l'editor de textos

Ruta habitual. 

 Crear la taula

Aplicant les rutines de la sessió anterior, crear una taula com: 

Nom

Comarca

Capital comarcal

Superfície

Altitud

Nombre d'habitants (1996)

Nombre de vehicles

Nombre de línies telefòniques

Nombre d'habitants (1991)

  7 files i 3 columnes.

 Per convertir una fila en una sol cel·la: seleccionar fila i menú Tabla / Combinar celdas.

 Lletra: Times New Roman, grandària 14, estil negreta.

 Vora exterior de la taula amb línia doble.

 Files 4 i 6 amb el text centrat. 

 Desar el document

Menú Archivo / Guardar como.

Guardar en

Unitat A:

Nombre de archivo.

Municipi.

Guardar. 

 Sortir de l'editor de textos

Menú Archivo / Salir.

O clicant sobre .

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000