Tornar a la pągina anterior

Edició de textos i navegació per Internet. Dossier de l'alumne

Cicle superior. 1999-2000

Pràctica 12. CREAR UN DOCUMENT AMB TEXT I IMATGE 

 Crear un document nou

Icona o executar el menú Archivo / Nuevo

 Escriure un text al document nou

Escriure el text personal preparat a classe. 

 Inserir una imatge en el document de text

Obrir el menú Insertar / Imagen / Desde archivo....

Obrir la finestra Buscar en i seleccionar A:.

Seleccionar la fotografia o imatge personal.

Clicar el botó Insertar.

Situar la imatge al final del document. 

 Desar el document

Menú Archivo / Guardar como.

Guardar en unitat A:

Nombre de archivo.

Nomalumne9.

Guardar. 

 Imprimir el document

Icona o Archivo / Imprimir... / Aceptar

 Sortir de l'editor de textos

Menú Archivo / Salir o clicar sobre .

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000