Taller d'informàtica. Cicle superior

Curs 1999-2000

Tractament d'imatges amb Paint Shop Pro 

Sessió 3: Modificacions globals 

 1. Obrir la galeria d'imatges i entrar a Paint Shop Pro
 2. Icona Galeria del taller.

  Botó dret del ratolí: Examinar con Paint Shop Pro.  

 3. Seleccionar una de les imatges i obrir-la
 4. Seleccionar una imatge.

  Doble clic o Return

 5. Canviar a la imatge la configuració de color
 6. Menú Colores / Aumentar la profundidad del color / 16 millones de colores (24 bit). 

 7. Aplicar alguna deformació a la imatge
 8. [Seleccionar, si es vol, una zona de la imatge]

  Menú Imagen / Deformaciones...

  Provar diferents deformacions.

  Aplicar alguna o algunes deformacions.  

 9. Inserir text en la imatge
 10. Eina Text

  Clicar sobre la imatge

  Triar les opcions d'escriptura (tipus de lletra, estil, grandària).

  Escriure el text al requadre inferior.

  Botó Aceptar.

  Arrossegar el text on es vulgui.

  Menú Selecciones / No seleccionar.

  Escriure el nom de qui ha estat treballant la imatge. 

 11. Desar el document
 12. Posar el disquet a la disquetera.

  Menú Archivo / Guardar como...

  Guardar en (Desa a): seleccionar-hi A:

  Nombre del archivo (Nom del fitxer), escriure nomalumne4.

  Botó Guardar (Guardar).

  Si el programa fa alguna pregunta relativa al format, cal dir que sí i continuar.

  Archivo / Cerrar. 

 13. Iniciar una nova feina
 14. Seleccionar una imatge.

  Doble clic o Return

 15. Canviar a la imatge la configuració de color
 16. Menú Colores / Aumentar la profundidad del color / 16 millones de colores (24 bit). 

 17. Aplicar algun filtre a la imatge
 18. [Seleccionar, si es vol, una zona de la imatge]

  Menú Imagen / Examinador de filtros...

  Provar els efectes de diferents filtres

  Aplicar algun o alguns filtres. 

 19. Inserir text en la imatge
 20. Eina Text

  Clicar sobre la imatge

  Triar les opcions d'escriptura (tipus de lletra, estil, grandària).

  Escriure el text al requadre inferior.

  Botó Aceptar.

  Arrossegar el text on es vulgui.

  Menú Selecciones / No seleccionar.

  Escriure el nom de qui ha estat treballant la imatge. 

 21. Desar el document
 22. Posar el disquet a la disquetera.

  Menú Archivo / Guardar como...

  Guardar en (Desa a): seleccionar-hi A:

  Nombre del archivo (Nom del fitxer), escriure nomalumne5.

  Botó Guardar (Guardar).

  Si el programa fa alguna pregunta relativa al format, cal dir que sí i continuar. 

 23. Sortir del programa

Menú Archivo / Salir. 

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en colˇlaboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000