Activitats CLIC

Enllaços al Racó del Clic de la XTEC a activitats Clic d'elaboració pròpia

 

El Vallès Oriental

Capitals de les comarques de Catalunya

Jeroglífics

 

Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle . 2000