Les pàgines que presentem són un recull de diferents feines realitzades amb alumnes de primària de l'escola Sant Vicenç de Mollet del Vallès. No tenen més pretensió que posar a l'abast de qui vulgui algunes sessions de treball a l'aula informàtica.

El ventall de programes utilitzats no és massa ampli, però pensem que és el necessari per tal d'assegurar que els alumnes adquireixin un mínim domini sobre aquelles aplicacions informàtiques que els poden resultar útils en un futur més o menys proper: editors de textos (per cicle inicial, cicle mitjā i cicle superior) i tractaments d'imatges. S'hi han afegit una sessió amb la base de dades Wingeo Catalunya i un enllaç a activitats Clic d'elaboració pròpia.

Les activitats es poden visualitzar en format .htm o, si es creu oportú, descarregar-les al propi ordinador en format .zip. En aquest últim cas, cal anar a la zona de descàrrega.

Per altra banda, qualsevol suggeriment relatiu al contingut es pot realitzar a Els teus comentaris.

Esperem que, com a mínim, puguin servir d'orientació als mestres de primària interessats en l'aprofitament dels recursos que ofereixen les tecnologies informàtiques.

Joan Anton López. Mestre de primària de l'escola Sant Vicenç

Millor en 800 x 600                  

Pāgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en colˇlaboraciķ amb Víctor A. Díaz Calle . 2000