Sessió 1: Completar línies

 

 Entrar a PAINT de WINDOWS 95/98

Seguint la ruta habitual, s'ha d'obrir el programa PAINT de Windows.  

 Els elements de la pantalla de PAINT)

Full amb la il·lustració (veure l'annex 1. Els elements de la pantalla de PAINT) 

 La caixa d'eines

Full amb la il·lustració (veure l'annex 2. La caixa d'eines de PAINT)

 Obrir el primer arxiu de treball

Seguint la ruta següent, s'arriba a l'arxiu amb què s'ha de treballar:

Inicio / Alumnes / Cicle inicial / Plàstica / Primera / Línies1.

[O qualsevol altra ruta que es determini] 

 Completar les línies discontínues (1)

Eines: línia recta (gruix: tres), color negre

Seleccionar l'eina, clicar sobre l'inici de cada una de les línies i arrossegar fins a completar-la.

Alternar una línia cada alumne (en el cas de que hi hagi almenys dos per ordinador); també en el cas de les figures.

 Pintar les figures

Eines: omplir de color , paleta de colors

Seleccionar un color qualsevol (excepte el negre), tot seguit seleccionar l'eina omplir de color i, situant-se a l'interior de la figura eina, clicar. Si s'ha fet bé, la figura quedarà pintada del color triat.

Repetir la mateixa operació amb l'altra figura, canviant de color. 

 Desar el treball

Un cop fet el treball, s'ha de desar per no perdre'l, fent el següent:

  1. Preparar el disquet personal, posant-lo a la disquetera.
  2. Obrir el menú Fitxer / Anomena i desa... (Archivo / Guardar como...).
  3. En el quadre de diàleg que apareixerà, on diu Desa a (Guardar en) seleccionar A:.
  4. Finalment, sense canviar el nom de l'arxiu, prémer sobre el botó Desa (Guardar).  

Si no es vol fer tot el procediment per desar el fitxer, es pot tancar el fitxer assegurant-se de que no s'enregistrin els canvis efectuats.

 Acabar la primera feina

Després de desar el treball, s'ha d'abandonar el programa de la següent manera:

Fitxer / Sortir (Archivo / Salir).

IMPORTANT!!

La feina que es proposa a continuació està pensada pel cas en què quedi molt de temps per tal d'acabar l'estada a l'aula i el mestre consideri que pot ser interessant portar-la a terme. En cas contrari es pot donar la sessió de treball per acabada. 

Obrir el segon arxiu de treball

Seguint la ruta següent, s'arriba a l'arxiu amb què s'ha de treballar:

Inicio / Alumnes / Cicle inicial / Plàstica / Primera / Línies11.

[O qualsevol altra ruta que es determini]

Completar les línies discontínues (2)

Eines: línia recta (gruix: tres), color negre

Seleccionar l'eina, clicar sobre l'inici de cada una de les línies i arrossegar fins a completar-la.

Alternar una línia cada alumne.

 

Desar el treball

Un cop fet el treball, s'ha de desar per no perdre'l, fent el següent:

  1. Preparar el disquet personal, posant-lo a la disquetera.
  2. Obrir el menú Fitxer / Anomena i desa... (Archivo / Guardar como...).
  3. En el quadre de diàleg que apareixerà, on diu Desa a (Guardar en) seleccionar A:.
  4. Finalment, sense canviar el nom de l'arxiu, prémer sobre el botó Desa (Guardar).  

Si no es vol fer tot el procediment per desar el fitxer, es pot tancar el fitxer assegurant-se de que no s'enregistrin els canvis efectuats.

 Acabar la segona feina i plegar

Després de desar el treball, s'ha d'abandonar el programa de la següent manera:

Fitxer / Sortir (Archivo / Salir).  

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000