Sessió 1: Dibuixar un dau (1)

 

 Entrar a PAINT de WINDOWS 95/98

Seguint la ruta habitual, s'ha d'obrir el programa PAINT de Windows.  

 Els elements de la pantalla de PAINT)

Full amb la il·lustració (veure l'annex 1. Els elements de la pantalla de PAINT

 La caixa d'eines

Full amb la il·lustració (veure l'annex 2. La caixa d'eines de PAINT)

 Dibuixar un cub

  1. Dibuixar un quadrat
  2. Eina: rectangle.

   Seleccionar l’eina, clicar sobre l’àrea de dibuix i arrossegar fins que la figura agafi la grandària adequada.

   Truc: Si es vol aconseguir un quadrat perfecte, cal prémer la tecla de majúscules alhora que s’arrossega el ratolí. 

  3. Duplicar el quadrat
  4. a. Seleccionar el quadrat

   Eina: Seleccionar rectangle

   Situat a l’angle superior esquerre per la part externa del quadrat, clicar i arrossegar fins a abastar tot el quadrat i deixar anar el ratolí; el quadrat quedarà emmarcat en una línia puntejada que indicarà que ja està seleccionat.

   b. Copiar el quadrat

   Menú: Edició / Copia (Edición / Copiar).

   Aparentment no es produirà cap canvi, però en realitat una còpia del quadrat quedarà guardada en algun lloc.

   c. Enganxar la còpia del quadrat

   Menú: Edició / Enganxa (Edición / Pegar).

   La còpia del quadrat apareixerà a l’angle superior esquerre de l’àrea de dibuix; ja el tenim duplicat. 

  5. Situar el segon quadrat davant del primer
  6. Col·locant la busca del ratolí (que serà una fletxa de quatre puntes) sobre el segon quadrat, arrossegar-lo fins a situar-lo al davant del primer quadrat però sense tapar-lo.

   És important, per al treball posterior, que la distància entre els quadrats sigui prou gran perquè les cares lateral i superior tinguin, visualment, bastant superfície.

  7. Convertir el segon quadrat en opac
  8. Eina: opac

   Seleccionar, de la caixa d’eines, l’eina opac i fer clic sobre qualsevol punt de l’àrea de dibuix; veurem que les línies del primer quadrat que queden a sota del segon han desaparegut. 

  9. Completar les línies que li falten al cub
  10. Eina: línia

   Seleccionar l’eina línia i, amb el ratolí situat sobre un vèrtex del primer quadrat, arrossegar-lo fins al mateix vèrtex de l’altre quadrat.

   Repetir la mateixa operació amb els altres dos vèrtexs visibles del primer quadrat. 

  11. Esborrar les línies sobrants

Eines: lupa i goma

Clicar sobre la lupa i situar el quadre que en resulta sobre l’àrea de les línies que volem esborrar; aquesta zona quedarà ampliada. Clicar sobre la goma i arrossegar-la sobre la línia que sobra. Per tornar a veure la imatge completa, clicarem novament sobre l’eina lupa. Caldrà repetir l’operació amb totes les línies que vulguem esborrar.

Molt important: Si es realitza una operació equivocada es pot desfer immediatament de la següent manera: Edició / Desfés (Edición / Deshacer...).

Ja tenim el cub acabat !

 Desar el treball

Un cop fet el cub, el desarem per no perdre el treball, fent el següent:

   1. Preparar el disquet personal, posant-lo a la disquetera.
   2. Obrir el menú Fitxer / Anomena i desa… (Archivo / Guardar como…).
   3. En el quadre de diàleg que apareixerà, on diu Desa a (Guardar en) seleccionar A:.
   4. Situar-se a Nom del fitxer (Nombre de archivo), esborrar el que hi hagi i escriure un nom segons la següent pauta: el nom de l’alumne seguit del nombre1; per exemple: dani1.
   5. Finalment, sense canviar el nom de l’arxiu, prémer sobre el botó Desa (Guardar). 

 Acabar la feina

Després de desar el treball, s’ha d’abandonar el programa de la següent manera:

Fitxer / Surt (Archivo / Salir).

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000