Sessió 1: Color  

 Obrir la galeria d'imatges i entrar a Paint Shop Pro

A l'escriptori seleccionar la icona Galeria del taller i amb el botó dret del ratolí demanar Examinar con Paint Shop Pro. Tindrem obert l'examinador, en el qual es podran veure totes les imatges de la galeria a grandària reduïda. 

 Seleccionar una de les imatges i obrir-la

A l'examinador, seleccionar una de les imatges i fer-hi doble clic per tal d'obrir-la. 

 Canviar a la imatge la configuració de color

[Aquesta operació cal fer-la per tal de poder treballar amb la paleta de colors de manera que hi hagi una total varietat de colors]

Menú Colores / Aumentar la profundidad del color / 16 millones de colores (24 bit) 

 Canviar alguns colors de la imatge

Situant la busca del ratolí sobre la paleta de colors, es pot seleccionar qualsevol color dels disponibles. Movent la busca sobre la paleta veurem aparèixer al requadre inferior diferents colors; quan trobem el que vulguem, només caldrà prémer el botó esquerre del ratolí i ja estarà seleccionat: el color triat s'haurà convertit en el color actiu.

[Si es vol canviar el color de segon pla, el procediment és el mateix excepte que cal prémer el botó dret del ratolí]

Un cop triat el color, cal seleccionar l'eina Inundar.

Seguint el procediment explicat, caldrà canviar alguns colors clicant sobre l'àrea de color que es vulgui substituir. 

 Utilitzar el zoom (lupa)

Sempre que sigui necessari (especialment per pintar zones de color petites) cal fer servir el zoom. S'ha de seleccionar i clicar sobre la zona que es vulgui ampliar.

 Utilitzar el comandament Deshacer

Sempre que es cometi una equivocació o es vulgui rectificar alguna acció es pot recórrer al comandament Deshacer

 Copiar un color amb el comptagotes

Si es vol pintar una zona amb un color que ja existeix a la imatge sense necessitat d'anar a la paleta de colors es pot utilitzar el comptagotes.

Un cop seleccionat el comptagotes, s'ha de clicar sobre el color que es vulgui copiar i de seguida, amb l'eina Inundar, clicar sobre l'àrea que es vulgui pintar.

Seguint el procediment explicat, caldrà copiar algun color ja existent i pintar alguna zona amb ell. 

 Inserir text en la imatge

Després de seleccionar l'eina Text s'ha de clicar sobre qualsevol àrea de la imatge i apareixerà un quadre de diàleg on es poden triar les diferents opcions d'escriptura (tipus de lletra, estil, grandària). Al requadre inferior s'ha d'escriure el text i, en acabar, prémer el botó Aceptar.

Un cop es tingui el text a la imatge, només caldrà colˇlocar-lo on es vulgui i, finalment activar el menú Selecciones / No seleccionar.

Seguint el procediment explicat, s'ha d'escriure el nom de qui ha estat treballant la imatge. 

 Desar el document

Abans de plegar, cal desar la feina de la següent manera:

   1. Posar el disquet a la disquetera.
   2. Menú Archivo / Guardar como...
   3. Obrir el quadre desplegable Guardar en (Desa a) i seleccionar-hi A:
   4. On diu Nombre del archivo (Nom del fitxer), escriure nomalumne1.
   5. Prémer el botó Guardar (Guardar).
   6. Si el programa fa alguna pregunta relativa al format, cal dir que sí i continuar. 

 Sortir del programa

Finalment cal abandonar el programa per mitjà del menú Archivo / Salir

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en colˇlaboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000