Sessió 2: Pintar i relacionar

 

Obrir el primer arxiu de treball

Seguint la ruta següent, s’arriba a l’arxiu amb què s’ha de treballar:

Inicio / Alumnes / Cicle inicial / Plàstica / Primera / Línies2.

[O qualsevol altra ruta que es determini]

 

 Pintar els quadrats amb colors diferents

Eines: omplir de color , paleta de colors

Seleccionant l’eina omplir de color i colors diferents (excepte el negre), cal pintar cada un dels quadrats. 

 Pintar les circumferències amb colors diferents

Eines: omplir de color , paleta de colors

Seleccionant l’eina omplir de color i els colors necessaris (excepte el negre), cal pintar cada una de les circumferències, fent servir els mateixos colors que amb els quadrats, però canviant-ne l’ordre. 

Relacionar les figures que tenen el mateix color

Eines: línia recta, paleta de colors

Després de seleccionar l’eina línia recta i el color corresponent, s’ha de relacionar cada quadrat amb la circumferència del mateix color, mitjançant una línia recta del color de les figures.  

 Desar el treball

Un cop fet el treball, s’ha de desar per no perdre’l, fent el següent:

  1. Preparar el disquet personal, posant-lo a la disquetera.
  2. Obrir el menú Fitxer / Anomena i desa… (Archivo / Guardar como…).
  3. En el quadre de diàleg que apareixerà, on diu Desa a (Guardar en) seleccionar A:.
  4. Finalment, sense canviar el nom de l’arxiu, prémer sobre el botó Desa (Guardar). 

Si no es vol fer tot el procediment per desar el fitxer, es pot tancar el fitxer assegurant-se de que no s’enregistrin els canvis efectuats. 

 Acabar la primera feina

Després de desar el treball, s’ha d’abandonar el programa de la següent manera:

Fitxer / Sortir (Archivo / Salir).

IMPORTANT!!

La feina que es proposa a continuació està pensada pel cas en què quedi molt de temps per tal d’acabar l’estada a l’aula i el mestre consideri que pot ser interessant portar-la a terme. En cas contrari es pot donar la sessió de treball per acabada. 

 Obrir el segon arxiu de treball

Seguint la ruta següent, s’arriba a l’arxiu amb què s’ha de treballar:

Inicio / Alumnes / Cicle inicial / Plàstica / Primera / Línies21.

[O qualsevol altra ruta que es determini]

 

 Pintar les figures de la filera superior amb colors diferents

Eines: omplir de color , paleta de colors

Seleccionant l’eina omplir de color i colors diferents (excepte el negre), cal pintar cada una de els figures de la filera superior. 

Pintar les figures de la filera inferior amb els mateixos colors de la superior

Eines: omplir de color , paleta de colors

Seleccionant l’eina omplir de color i colors diferents (excepte el negre), cal pintar cada una de els figures de la filera inferior, fent servir els mateixos que per la filera superior, però canviant-ne l’ordre. 

 Relacionar les figures que tenen el mateix color

Eines: línia recta, paleta de colors

Després de seleccionar l’eina línia recta i el color corresponent, s’ha de relacionar cada figura de la filera superior amb la de la filera inferior que tingui el mateix color, mitjançant una línia recta del color de les figures.  

 Desar el treball

Un cop fet el treball, s’ha de desar per no perdre’l, fent el següent:

  1. Preparar el disquet personal, posant-lo a la disquetera.
  2. Obrir el menú Fitxer / Anomena i desa… (Archivo / Guardar como…).
  3. En el quadre de diàleg que apareixerà, on diu Desa a (Guardar en) seleccionar A:.
  4. Finalment, sense canviar el nom de l’arxiu, prémer sobre el botó Desa (Guardar). 

Si no es vol fer tot el procediment per desar el fitxer, es pot tancar el fitxer assegurant-se de que no s’enregistrin els canvis efectuats. 

Acabar la segona feina i plegar

Després de desar el treball, s’ha d’abandonar el programa de la següent manera:

Fitxer / Sortir (Archivo / Salir).

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000