Sessió 2: Dibuixar un dau (i 2). Inserir text en el dibuix

  

 Entrar a PAINT de WINDOWS 95/98

Seguint la ruta habitual, s'ha d'obrir el programa PAINT de Windows.  

 Recuperar el treball del dia anterior

El primer que es farà serà recuperar el treball de l’últim dia perquè encara s’hi han de fer algunes coses.

Cal fer el següent:

  1. Menú Fitxer / Obre… (Archivo / Abrir).
  2. Obrir la finestra Mira a (Buscar en) i seleccionar la unitat A:
  3. Seleccionar l’arxiu que es vol obrir i clicar sobre el botó Obre (Abrir). El fitxer serà el de la sessió anterior i es dirà nomalumne1

 Convertir el cub en un dau

  1. Completar la cara frontal (cinc punts)
  2. Eines: el·lipse, color interior i seleccionar rectangle

   Color: negre (de línia i interior)

   Després de seleccionar l’eina el·lipse amb el color negre activat, cal definir el color interior, que també serà el negre. Per fer-lo s’ha de clicar alb el botó dret del ratolí sobre el color que volem per l’interior. Un cop fet aixà, ja es pot clicar i arrossegar el ratolí fins obrir el cercle negre.

   Truc: si es prem la tecla de majúscules alhora s’aconsegueix una circumferència perfecta.

   La grandària del cercle haurà de ser proporcional a la del cub.

   Si el cercle no queda situat al lloc correcte, s’ha de retallar amb l’eina seleccionar rectangle i traslladar-lo al lloc adequat.

   Com que la cara frontal presentarà cinc punts, l’operació descrita anteriorment es farà cinc vegades. 

  3. Completar les cares lateral i superior (tres i un punts)
  4. Eines: el·lipse, color interior i seleccionar rectangle

   Color: negre (de línia i interior)

   Per completar les cares lateral i superior s’ha de tenir en compte la perspectiva. És a dir, els punts no seran cercles perfectes sinó el·lipses. A banda d’això, el procediment és el mateix que per fer la cara frontal.

    

  5. Pintar el dau i el fons de la imatge

Eines: caixa de colors i omplir de color

Color: qualsevol dels de la caixa de colors (excepte el negre)

Ara se li ha de donar color al dau i al fons. Només cal seleccionar el color desitjat a la caixa de colors i després l’eina omplir de color; tot seguit s’ha de situar l’eina seleccionada sobre l’àrea que es vol pintar i fer clic: ja la tindrem pintada com voldrem. La mateixa operació s’ha de repetir amb la resta de cares del dau i: ja tenim el dau pintat! 

 Inserir text en el document

Eina: escriure text

Després de seleccionar l’eina escriure text, cal situar la busca del ratolí allà on es vulgui escriure i obrir un quadre prou gran com perquè hi càpiga el text que es vol inserir. Ens hem d’assegurar que estigui activat el color negre i hem de seleccionar el tipus de lletra que ens interessi. Un cop obert el quadre de text, solament cal escriure el text, que, en aquest cas, serà el nom de l’alumne. En acabar, s’ha de clicar sobre qualsevol punt de l’àrea de dibuix i ja estarà el text inserit.

Si es vol canviar el text de lloc, solament cal seleccionar-lo i traslladar-lo.

 Desar el treball

Un cop acabat el dau, el desarem per no perdre el treball, fent el següent:

Fitxer / Desa (Archivo / Guardar).

D’aquesta manera, arxivarem el treball nou amb el mateix nom que l’anterior. 

 Acabar la feina

Després de desar el treball, s’ha d’abandonar el programa de la següent manera:

Fitxer / Surt (Archivo / Salir).

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000