Sessió 2: Seleccionar, retallar, copiar i enganxar  

 Obrir la galeria d'imatges i entrar a Paint Shop Pro

A l'escriptori seleccionar la icona Galeria del taller i amb el botó dret del ratolí demanar Examinar con Paint Shop Pro. Tindrem obert l'examinador, en el qual es podran veure totes les imatges de la galeria a grandària reduïda. 

 Seleccionar una de les imatges i obrir-la

A l'examinador, seleccionar una de les imatges i fer-hi doble clic per tal d'obrir-la. 

 Canviar a la imatge la configuració de color

Menú Colores / Aumentar la profundidad del color / 16 millones de colores (24 bit). 

 Seleccionar alguna zona de la imatge amb l'eina Selecció

Per tal de seleccionar una zona amb forma rectangular cal clicar sobre la icona Selecció i situant-se sobre la imatge arrossegar el ratolí amb el botó esquerre premut fins a ocupar la zona que es vulgui. Un cop feta aquesta operació, es poden fer dues accions: copiar o retallar. 

 Retallar alguna zona de la imatge amb l'eina Selecció

Seguint el procediment indicat, seleccionar una zona de la imatge i després, amb l'eina Retallar fer-la desaparèixer. En acabar cal treure la selecció amb el menú Selecciones / No seleccionar

 Retallar alguna zona de la imatge i enganxar-la-hi amb l'eina Selecció

Després de fer la selecció d'una zona de la imatge, si es clica sobre la icona Retallar, també es pot enganxar en qualsevol lloc de la imatge seguint la seqüència: Editar / Pegar / Como selección transparente.

Aplicant les accions explicades, retallar una zona de la imatge i enganxar-la en un altre lloc. En acabar cal treure la selecció amb el menú Selecciones / No seleccionar

 Copiar alguna zona de la imatge i enganxar-la-hi amb l'eina Selecció

Si després de seleccionar es clica sobre la icona Copiar, es podrà obtenir un duplicat per situar allà on es vulgui executant Editar / Pegar / Como selección transparente.

Seguint el procediment explicat, cal copiar un tros de la imatge a la pròpia imatge. En acabar cal treure la selecció amb el menú Selecciones / No seleccionar

 Inserir text en la imatge

Després de seleccionar l'eina Text s'ha de clicar sobre qualsevol àrea de la imatge i apareixerà un quadre de diàleg on es poden triar les diferents opcions d'escriptura (tipus de lletra, estil, grandària). Al requadre inferior s'ha d'escriure el text i, en acabar, prémer el botó Aceptar.

Un cop es tingui el text a la imatge, només caldrà colˇlocar-lo on es vulgui i, finalment activar el menú Selecciones / No seleccionar.

Tenint en compte el que s'ha dit, s'ha d'escriure el nom de qui ha estat treballant la imatge. 

 Desar el document

Abans de plegar, cal desar la feina, amb totes les modificacions fetes, de la següent manera:

   1. Posar el disquet a la disquetera.
   2. Menú Archivo / Guardar como...
   3. Obrir el quadre desplegable Guardar en (Desa a) i seleccionar-hi A:
   4. On diu Nombre del archivo (Nom del fitxer), escriure nomalumne2.
   5. Prémer el botó Guardar (Guardar).
   6. Si el programa fa alguna pregunta relativa al format, cal dir que sí i continuar.
   7. Tancar la imatge amb Archivo / Cerrar

 Iniciar una nova feina

En tancar la imatge tornarà a aparèixer l'examinador amb totes les imatges disponibles. Cal seleccionar-ne i obrir-ne una de nova. 

 Canviar a la imatge la configuració de color

Menú Colores / Aumentar la profundidad del color / 16 millones de colores (24 bit)

 Seleccionar alguna zona de la imatge amb l'eina Mà lliure

L'eina Mà lliure permet fer una selecció amb la forma que es vulgui. Per fer-ho, després de clicar-hi s'ha d'obrir la paleta de controls prement sobre la segona icona del Commutador de paletes, i triar el tipus de selecció que es vol fer. 

 Retallar alguna zona de la imatge amb l'eina Mà lliure

Fent servir l'opció De punto en punto seleccionar algun fragment de la imatge i fer-lo desaparèixer amb l'eina Retallar. En acabar cal treure la selecció amb el menú Selecciones / No seleccionar

 Retallar alguna zona de la imatge amb l'eina Mà lliure i enganxar-la a la imatge

Després de fer la selecció d'una zona de la imatge (utilitzant l'opció De punto en punto), si es clica sobre la icona Retallar, també es pot enganxar en qualsevol lloc seguint la seqüència: Editar / Pegar / Como selección transparente.

Aplicant les accions explicades, retallar una zona de la imatge i enganxar-la en un altre lloc. En acabar cal treure la selecció amb el menú Selecciones / No seleccionar

 Copiar alguna zona de la imatge i enganxar-la-hi amb l'eina Mà lliure

Si després de seleccionar (utilitzant l'opció De punto en punto) es clica sobre la icona Copiar, es podrà obtenir un duplicat per situar allà on es vulgui, executant Editar / Pegar / Como selección transparente.

Seguint el procediment explicat, cal copiar un tros de la imatge a la pròpia imatge. En acabar cal treure la selecció amb el menú Selecciones / No seleccionar

 Inserir text en la imatge

Després de seleccionar l'eina Text s'ha de clicar sobre qualsevol àrea de la imatge i apareixerà un quadre de diàleg on es poden triar les diferents opcions d'escriptura (tipus de lletra, estil, grandària). Al requadre inferior s'ha d'escriure el text i, en acabar, prémer el botó Aceptar.

Un cop es tingui el text a la imatge, només caldrà colˇlocar-lo on es vulgui i, finalment activar el menú Selecciones / No seleccionar.

Tenint en compte el que s'ha dit, s'ha d'escriure el nom de qui ha estat treballant la imatge.

 Desar el document

Abans de plegar, cal desar la feina, amb totes les modificacions fetes, de la següent manera:

   1. Posar el disquet a la disquetera.
   2. Menú Archivo / Guardar como...
   3. Obrir el quadre desplegable Guardar en (Desa a) i seleccionar-hi A:
   4. On diu Nombre del archivo (Nom del fitxer), escriure nomalumne3.
   5. Prémer el botó Guardar (Guardar).
   6. Si el programa fa alguna pregunta relativa al format, cal dir que sí i continuar. 

Finalment cal abandonar el programa per mitjà del menú Archivo / Salir. 

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en colˇlaboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000