Sessió 3: Fer quadrats i rectangles (1)

 

 Obrir el primer arxiu de treball

Seguint la ruta següent, s’arriba a l’arxiu amb què s’ha de treballar:

Inicio / Alumnes / Cicle inicial / Plàstica / Primera / Línies3.

[O qualsevol altra ruta que es determini]

 

 Dibuixar rectangles

Eina: rectangle

Després de seleccionar l’eina rectangle, cal situar la busca del ratolí on es vulgui començar a dibuixar el rectangle i, tot seguit, arrossegar el ratolí prement el botó esquerre fins a tenir el rectangle de la grandària desitjada.

Repetir l’operació, canviant la grandària i el gruix de línia [per canviar el gruix de línia, cal seleccionar primer l’eina línia recta], fins a completar la graella. 

Pintar els rectangles

Eines: omplir de color , paleta de colors

Seleccionar un color qualsevol (excepte el negre), tot seguit seleccionar l’eina omplir de color i, situant-se a l’interior d’un rectangle, clicar. Si s’ha fet bé, la figura quedarà pintada del color triat. Repetir la mateixa operació amb la resta de rectangles, canviant de color. 

Desar el treball

Un cop fet el treball, s’ha de desar per no perdre’l, fent el següent:

  1. Preparar el disquet personal, posant-lo a la disquetera.
  2. Obrir el menú Fitxer / Anomena i desa… (Archivo / Guardar como…).
  3. En el quadre de diàleg que apareixerà, on diu Desa a (Guardar en) seleccionar A:.
  4. Finalment, sense canviar el nom de l’arxiu, prémer sobre el botó Desa (Guardar). 

Si no es vol fer tot el procediment per desar el fitxer, es pot tancar el fitxer assegurant-se de que no s’enregistrin els canvis efectuats. 

 Obrir el segon arxiu de treball

Seguint la ruta següent, s’arriba a l’arxiu amb què s’ha de treballar:

Inicio / Alumnes / Cicle inicial / Plàstica / Primera / Línies4.

[O qualsevol altra ruta que es determini]

 

  Dibuixar quadrats

Eina: rectangle

Després de seleccionar l’eina rectangle, cal situar la busca del ratolí on es vulgui dibuixar el quadrat i, Atenció!!, prement la tecla de majúscules, arrossegar el ratolí fins a tenir el quadrat de la grandària desitjada.

Repetir l’operació, canviant la grandària i el gruix de línia [per canviar el gruix de línia, cal seleccionar primer l’eina línia recta], fins a completar la graella.

 Pintar els quadrats

Eines: omplir de color , paleta de colors

Seleccionar un color qualsevol (excepte el negre), tot seguit seleccionar l’eina omplir de color i, situant-se a l’interior d’un quadrat, clicar. Si s’ha fet bé, la figura quedarà pintada del color triat.

Repetir la mateixa operació amb la resta de quadrats, canviant de color. 

 Desar el treball

Un cop fet el treball, s’ha de desar per no perdre’l, fent el següent:

  1. Preparar el disquet personal, posant-lo a la disquetera.
  2. Obrir el menú Fitxer / Anomena i desa… (Archivo / Guardar como…).
  3. En el quadre de diàleg que apareixerà, on diu Desa a (Guardar en) seleccionar A:.
  4. Finalment, sense canviar el nom de l’arxiu, prémer sobre el botó Desa (Guardar). 

Si no es vol fer tot el procediment per desar el fitxer, es pot tancar el fitxer assegurant-se de que no s’enregistrin els canvis efectuats. 

Acabar la feina

Després de desar el treball, s’ha d’abandonar el programa de la següent manera:

Fitxer / Sortir (Archivo / Salir).

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000