Sessió 3: Modificacions globals 

 Obrir la galeria d'imatges i entrar a Paint Shop Pro

A l'escriptori seleccionar la icona Galeria del taller i amb el botó dret del ratolí demanar Examinar con Paint Shop Pro. Tindrem obert l'examinador, en el qual es podran veure totes les imatges de la galeria a grandària reduïda. 

 Seleccionar una de les imatges i obrir-la

A l'examinador, seleccionar una de les imatges i fer-hi doble clic per tal d'obrir-la. 

 Canviar a la imatge la configuració de color

Menú Colores / Aumentar la profundidad del color / 16 millones de colores (24 bit). 

 Aplicar alguna deformació a la imatge

El menú Imagen / Deformaciones... permet fer diversos canvis globals a la imatge o, si es vol, a una zona seleccionada prèviament. Cada una de les deformacions es visualitza abans de ser-hi aplicada, fet que fa possible fer-hi proves.

Seguint el procediment explicat, aplicar alguna o algunes deformacions a tota la imatge o a una part d'ella. 

 Inserir text en la imatge

Després de seleccionar l'eina Text s'ha de clicar sobre qualsevol àrea de la imatge i apareixerà un quadre de diàleg on es poden triar les diferents opcions d'escriptura (tipus de lletra, estil, grandària). Al requadre inferior s'ha d'escriure el text i, en acabar, prémer el botó Aceptar.

Un cop es tingui el text a la imatge, només caldrà colˇlocar-lo on es vulgui i, finalment activar el menú Selecciones / No seleccionar.

Tenint en compte el que s'ha dit, s'ha d'escriure el nom de qui ha estat treballant la imatge. 

 Desar el document

Abans de plegar, cal desar la feina, amb totes les modificacions fetes, de la següent manera:

   1. Posar el disquet a la disquetera.
   2. Menú Archivo / Guardar como...
   3. Obrir el quadre desplegable Guardar en (Desa a) i seleccionar-hi A:
   4. On diu Nombre del archivo (Nom del fitxer), escriure nomalumne4.
   5. Prémer el botó Guardar (Guardar).
   6. Si el programa fa alguna pregunta relativa al format, cal dir que sí i continuar.
   7. Tancar la imatge amb Archivo / Cerrar

 Iniciar una nova feina

En tancar la imatge tornarà a aparèixer l'examinador amb totes les imatges disponibles. Cal seleccionar-ne una de nova. 

 Canviar a la imatge la configuració de color

Menú Colores / Aumentar la profundidad del color / 16 millones de colores (24 bit). 

 Aplicar algun filtre a la imatge

El menú Imagen / Examinador de filtros... permet posar diversos filtres a la imatge o, si es vol, a una zona seleccionada prèviament. Els efectes de cada un dels filtres es visualitza abans de ser-hi aplicat, fet que fa possible fer-hi proves.

Seguint el procediment explicat, aplicar algun o alguns filtres a tota la imatge o a una part d'ella. 

 Inserir text en la imatge

Després de seleccionar l'eina Text s'ha de clicar sobre qualsevol àrea de la imatge i apareixerà un quadre de diàleg on es poden triar les diferents opcions d'escriptura (tipus de lletra, estil, grandària). Al requadre inferior s'ha d'escriure el text i, en acabar, prémer el botó Aceptar.

Un cop es tingui el text a la imatge, només caldrà colˇlocar-lo on es vulgui i, finalment activar el menú Selecciones / No seleccionar.

Tenint en compte el que s'ha dit, s'ha d'escriure el nom de qui ha estat treballant la imatge.

 Desar el document

Abans de plegar, cal desar la feina, amb totes les modificacions fetes, de la següent manera:

   1. Posar el disquet a la disquetera.
   2. Menú Archivo / Guardar como...
   3. Obrir el quadre desplegable Guardar en (Desa a) i seleccionar-hi A:
   4. On diu Nombre del archivo (Nom del fitxer), escriure nomalumne5.
   5. Prémer el botó Guardar (Guardar).
   6. Si el programa fa alguna pregunta relativa al format, cal dir que sí i continuar. 

 Sortir del programa

Finalment cal abandonar el programa per mitjà del menú Archivo / Salir. 

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en colˇlaboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000