Sessió 4: Deformar figures. Composició amb figures deformades

 

 Entrar a PAINT de WINDOWS 95/98

Seguint la ruta habitual, s'ha d'obrir el programa PAINT de Windows.  

 Crear una composició amb quatre figures

Eines: línia (tercer gruix), rectangle, el·lipse, rectangle arrodonit i polígon

Amb les eines dites, els alumnes han de crear una composició del tipus següent:

 Deformar les figures

Eines: seleccionar rectangle

Menú: Imatge / Estira/inclina... (Expandir/contraer...).

Després de seleccionar el quadrat, s'ha d'obrir el menú :

Imatge / Estira/inclina... (Expandir/contraer...), que presenta el següent quadre:

   1. Deformar el quadrat
   2. Ara cal seleccionar Funció d'estirar Horitzontal (Contraer Horizontal) i 60 graus. Fer clic en D'acord (Aceptar) i observar el resultat. 

   3. Deformar la circumferència
   4. Tot seguit, seleccionar la circumferència i deformar-la així: Funció d'estirar Vertical (Contraer Vertical) i 60 graus. Fer clic en D'acord (Aceptar) i observar el resultat. 

   5. Deformar el triangle
   6. A continuació, seleccionar el triangle i deformar-lo així: Inclinar Vertical (Expandir Vertical) i 200 %. Fer clic en D'acord (Aceptar) i observar el resultat. 

   7. Deformar el rectangle arrodonit

Per últim, seleccionar el rectangle arrodonit i deformar-lo així: Inclinar Horitzontal (Expandir Horizontal) i 200 %. Fer clic en Aceptar i observar el resultat.

 Crear una composició lliure amb figures deformades

Eines: seleccionar rectangle

Menú: Imatge / Estira/inclina... (Expandir/contraer...).

Després de realitzar l'activitat anterior, es crearà un arxiu nou amb el menú: Fitxer / Crea (Archivo / Nuevo...) / No (en resposta a la pregunta Voleu desar els canvis efectuats a dibujo? [¿Guardar cambios en Dibujo?]).

Amb l'àrea de dibuix en blanc, i tenint en compte el que s'ha treballat anteriorment, crear una composició amb figures deformades de la manera que hom cregui convenient.

Si es creu necessari, es pot utilitzar també el menú Imatge / Inverteix/gira... (Imagen / Voltear/rotar...), que ofereix altres possibilitats. 

 Desar el treball

Un cop acabada la composició, la desarem per no perdre el treball, fent el següent:

   1. Preparar el disquet personal, posant-lo a la disquetera.
   2. Obrir el menú Fitxer / Desa (Archivo / Guardar).
   3. En el quadre de diàleg que apareixerà, seleccionar A:.
   4. Posar un nom al document, que es dirà nomalumne3.
   5. Finalment prémer sobre el botó Desa (Guardar).

 Acabar la feina

Després de desar el treball, s'ha d'abandonar el programa de la següent manera:

Fitxer / Surt (Archivo / Salir).

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000