Sessió 4: Treball lliure 

 Obrir la galeria d'imatges i entrar a Paint Shop Pro

A l'escriptori seleccionar la icona Galeria del taller i amb el botó dret del ratolí demanar Examinar con Paint Shop Pro. Tindrem obert l'examinador, en el qual es podran veure totes les imatges de la galeria a grandària reduïda. 

 Seleccionar una de les imatges i obrir-la

A l'examinador, seleccionar una de les imatges i fer-hi doble clic per tal d'obrir-la. 

 Canviar a la imatge la configuració de color

Menú Colores / Aumentar la profundidad del color / 16 millones de colores (24 bit). 

 Realitzar un treball lliure

Aplicant les rutines i accions tractades durant les sessions anteriors [tractament del color, seleccionar, retallar, copiar, enganxar, deformacions, filtres], cal realitzar un treball amb la imatge que reflecteixi la feina portada a terme fins ara. 

 Inserir text en la imatge

Després de seleccionar l'eina Text s'ha de clicar sobre qualsevol àrea de la imatge i apareixerà un quadre de diàleg on es poden triar les diferents opcions d'escriptura (tipus de lletra, estil, grandària). Al requadre inferior s'ha d'escriure el text i, en acabar, prémer el botó Aceptar.

Un cop es tingui el text a la imatge, només caldrà colˇlocar-lo on es vulgui i, finalment activar el menú Selecciones / No seleccionar.

Tenint en compte el que s'ha dit, s'ha d'escriure el nom de qui ha estat treballant la imatge. 

 Desar el document

Abans de plegar, cal desar la feina, amb totes les modificacions fetes, de la següent manera:

   1. Posar el disquet a la disquetera.
   2. Menú Archivo / Guardar como...
   3. Obrir el quadre desplegable Guardar en (Desa a) i seleccionar-hi A:
   4. On diu Nombre del archivo (Nom del fitxer), escriure nomalumne6.
   5. Prémer el botó Guardar (Guardar).
   6. Si el programa fa alguna pregunta relativa al format, cal dir que sí i continuar. 

 Sortir del programa

Finalment cal abandonar el programa per mitjà del menú Archivo / Salir

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en colˇlaboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000