Sessió 5: Composició lliure

 

Entrar a PAINT de WINDOWS 95/98

Seguint la ruta habitual, s’ha d’obrir el programa PAINT de Windows.  

 Crear una composició lliure

Eines: totes les que s’han fet servir al llarg de les altres sessions

En aquesta última sessió, que pretén ser una recapitulació de tot el que s’ha treballat a les anteriors, es tracta de crear una composició lliure amb formes geomètriques i colors aplicant allò que s’ha treballat durant les altres sessions taller. 

 Desar el treball

Un cop fet el treball, s’ha de desar per no perdre’l, fent el següent:

   1. Preparar el disquet personal, posant-lo a la disquetera.
   2. Obrir el menú Fitxer / Anomena i desa… (Archivo / Guardar como…).
   3. En el quadre de diàleg que apareixerà, on diu Desa a (Guardar en) seleccionar A:.

   1. Finalment, on diu Nom del fitxer (Nombre de archivo), cal escriure linies7 i, finalment, prémer sobre el botó Desa (Guardar). 

Si no es vol fer tot el procediment per desar el fitxer, es pot tancar el fitxer assegurant-se de que no s’enregistrin els canvis efectuats. 

Acabar la feina

Després de desar el treball, s’ha d’abandonar el programa de la següent manera:

Fitxer / Sortir (Archivo / Salir).

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000