Sessió 5: Composició lliure

 

 Entrar a PAINT de WINDOWS 95/98

Seguint la ruta habitual, s'ha d'obrir el programa PAINT de Windows.  

 Crear una composició lliure

Eines: totes les que s'han fet servir al llarg de les altres sessions

En aquesta última sessió, que pretén ser una recapitulació de tot el que s'ha treballat a les anteriors, es tracta de crear una composició lliure amb formes geomètriques i colors aplicant allò que s'ha après durant el taller. 

 Desar el treball

Un cop acabada la composició, la desarem per no perdre el treball, fent el següent:

   1. Preparar el disquet personal, posant-lo a la disquetera.
   2. Obrir el menú Fitxer / Desa (Archivo / Guardar).
   3. En el quadre de diàleg que apareixerà, seleccionar A:.
   4. Posar un nom al document, que es dirà compos.
   5. Finalment prémer sobre el botó Desa (Guardar). 

 Acabar la feina

Després de desar el treball, s'ha d'abandonar el programa de la següent manera:

Fitxer / Surt (Archivo / Salir).

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000