Sessió 5: La galeria 

 Obrir el programa Animation Shop

A l'escriptori seleccionar la icona Animation Shop i, fent-hi un doble clic, obrir el programa.

 [O qualsevol altra ruta que es determini]

 Obrir l'assistent d'animacions

Clicant sobre la primera icona de la barra d'eines s'obre l'anomenat Asistente de animaciones, una utilitat que ens guiarà per tal de crear una animació amb les imatges que s'han treballat durant les sessions del taller. 

 Crear l'animació amb la guia de l'assistent d'animacions

Si es van seguint les indicacions de l'assistent solament cal indicar alguns paràmetres per tal d'arribar a crear una animació completament personalitzada. Els passos són:

  1. Dimensions dels quadres. En donarem 500 d'ample i 500 d'alçada
  2. Color de l'àrea d'imatges. Si s'activa l'opció Opaco - Config. color del área de imágenes, es pot triar quin color omplirà l'àrea d'imatge si la imatge no ocupa tot el quadre.
  3. On se situen les imatges. Activar l'opció Centradas en el cuadro.
  4. Com s'omple la resta del quadre si la imatge no l'ocupa tot. Activar Con el color del área de imágenes.

   Ajustar el tamaño de los cuadros. Activat

  5. Quantes vegades s'ha de reproduir l'animació. Es pot optar per repetir-la indefinidament o un nombre determinat de vegades.
  6. Quant temps s'ha de visualitzar cada imatge. El temps s'expressa en centèsims de segon: en donarem 300 (3 segons).

  7. Quines imatges formaran part de l'animació. Prement el botó Agregar imagen... apareix un quadre de diàleg des del qual es pot accedir a qualsevol unitat per seleccionar les imatges que formaran part de l'animació. En aquest cas buscarem la unitat A:, on trobarem els arxius que configuraran l'animació: els seleccionarem i premerem el botó Abrir.
  8. Acabar. Finalment. Cal prémer el botó Finalizar i esperar. 

 Provar l'animació i fer-hi modificacions

Un cop creada la galeria, cal provar-la. Per fer-ho, s'ha d'activar la icona Ver animación.

En aquest moment, és possible fer algunes modificacions si s'executa el menú Editar / Propiedades

 Desar l'animació de la galeria

Abans de plegar, cal desar la feina, amb totes les modificacions fetes, de la següent manera:

   1. Posar el disquet a la disquetera.
   2. Menú Archivo / Guardar como...
   3. Obrir el quadre desplegable Guardar en (Desa a) i seleccionar-hi A:
   4. On diu Nombre del archivo (Nom del fitxer), escriure nomalumne7.
   5. Prémer el botó Guardar (Guardar).
   6. Prémer el botó Siguiente (Endavant) fins que aparegui el botó Finalizar (Final)
   7. Archivo / Cerrar. 

 Veure la galeria acabada

Per veure com ha quedat definitivament la galeria cal anar a Archivo / Abrir..., obrir la unitat A:, fer doble clic sobre l'arxiu de l'animació i, finalment, activar la icona Ver animación

 Sortir del programa

Per acabar, cal abandonar el programa per mitjà del menú Archivo / Salir. 

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en colˇlaboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000