Eduardo Chillida
Elogi de l’aigua. Parc de la Creueta del Coll (Barcelona)


Autor:  Eduardo Chillida (1987)
Tipo de obra: Escultura abstracta no figurativa en hormigón

Estilo: Informalismo abstracto

 
Pàgines de batxillerat humanístic i artístic. Javier Arrimada 2010