Jacques Louis David
El jurament dels HoracisEl jurament dels Horacis

Autor: Jacques-Louis David. 
Tipus d'obra: Oleo sobre tela (3,30 x 4,27).
Estil: Neoclàssic
Cronologia: 1784-1785 cinc anys abans de la revolució francesa.
Localització geogràfica: Musée du Louvre. París.

Context històric:1784. Regnat de Lluís XVI. Període convuls i d’agitació social, cinc anys abans de la Revolució Francesa (1789). Consolidació de la classe burgesa. Procés d’industrialització. A Espanya: Carles IV. Context cultural: Il·lustració. L’enciclopèdia: D’Alambert i Diderot.

Composició: Formes dibuixistiques, composició simètrica; colors freds. perspectiva geomètrica i aerea.

Temática: Historia narrada a Ab urbe condita de Tit Livi. Lluita entre els Horacis i Curiacis.

Significació: Imbuir en els esperits de la seva època el sentit del deure envers la pàtria, a imatge i semblança dels Horacis.

Funció: Propagandística

Característiques formals: Equilibri compositiu. Perfecta integració de les figures dins de l’espai arquitectònic. Claredat expositiva. Subordinació del color al dibuix. Perfecte modelat anatòmic, que recorda a la puresa acadèmica de l’escultura clàssica. Predomini de la línia recta en els personatges masculins, i la línia ondulada en els femenins: actitud activa versus sentiment. Cromatisme: predomini de les tonalitats ocres, grises i vermelles. Tonalitats fosques per al fons, i clares per a les figures.

Els personatges es mouen en un primer pla sobre un fons que representa una primerenca arquitectura romana que David considerava històricament correcta, tres grans arcs que descansen sobre dues massisses columnes, creant un escenari poc profund, com si fos un teatre. L'ombra del fons fa ressaltar les figures del primer pla. La resolució marcial dels joves herois assembla la disposició grandiosa de les estàtues, encara que amb major rigidesa, mentre les dones adopten una postura d'elegància clàssica.

Totes les formes, tant masculines com femenines, es destaquen amb claredat; la magnífica musculatura masculina i els delicats membres femenins - fins i tot els plecs dels teixits- són tan durs com l'acer de les espases. El color, inert com el de les superfícies, es reserva per a zones concretes, sense cap dels canvis de color típics de la tradició barroca i del rococó.

Tema: L’obra s’inspira en la tragèdia literària Horaci del dramaturg francès del segle XVII Pierre Corneille, basada al seu torn en el llibre Ab urbe condita de Titus Livius. Situada la història al segle VII a.C, David evoca el moment en el qual els tres germans Horacis fills de Roma - juren davant el seu pare combatre fins a la mort contra els tres guerrers de la ciutat veïna d'Alba Longa, els germans Curiacis, per decidir que bàndol vencia la guerra pel control de la Itàlia central. En un segon pla a la dreta apareixen tres dones que ploren els esdeveniments: de blanc una de les germanes Horaci, casada amb un Curiaci; al seu costat una germana Curiacia, casada amb un Horaci; i en el fons, la mare dels germans Horaci, que cuida als dos fills de l'anterior.

David

L'incident va ser recollit pels historiadors romans, i encara que va ocórrer durant la monarquia, els francesos el van prendre com a exemple del patriotisme republicà. El jurament dels tres germans sobre les espases sostingudes en l'aire pel seu ancià pare sembla que va ser una invenció del mateix David. L'actitud marcial i arrogant dels personatges masculins contrasta amb el recolliment i desolació del grup de dones i nens. Aquesta oposició accentua el dramatisme que ja de per si mateix té l'acte del jurament.

Significat:

La idealització de les actituds humanes transmet una artificiositat i una teatralitat, potser derivades dels quadres vivents tan difosos en l'època. L'espectador no se sent vinculat a l'escena ni es pretén que hi hagi una interpretació subjectiva. La tela presenta una composició equilibrada i racional. Els personatges situats en un mateix pla evoquen la disposició de les figures dels relleus de l'antiguitat. La galeria porticada enquadra l'escena en tres parts iguals i sembla inspirar-se en el marc arquitectònic dels sarcòfags romans. La llum, freda i estudiada, no crea atmosfera. No hi ha matisos de color. El modelatge escultòric de les formes predomina sobre la plasmació pictòrica. La preeminència del dibuix permet una precisió que contribueix a idealitzar i a elevar a la categoria d'arquetips l'actitud dels personatges.

David3

L'obra és una exaltació dels valors del deure i de la virtut humana, a partir d'un fet individual. David fa un ús rigorós de la geometria en la composició de les escenes. Usa intel·ligentment els colors de clarobscur caravaggiano, destacant únicament el vermell de la túnica del pare.

David està immers en les transformacions radicals de l'època, encara que pinta segons els cànons de l'acadèmia. El tema del quadre serà vist després com un assaig revolucionari, una anomenada a la lluita per l'honor en contra dels vicis de l'antic règim. Més tard David serà el pintor de cambra de Napoleó i morirà en l'exili després de la Restauració borbònica. Estil i artista evidencien les aspiracions i contradiccions d'una època que farà creu i ratlla definitivament amb el passat en iniciar-se la crítica dels valors de l'antic règim. La consciència moderna va obrint-se camí.

Funció: David no va voler reproduir un fet històric, sinó reflectir el culte a les virtuts íviques més estrictes de l’auto sacrifici estoic, l'honor i la lleialtat, personificades en l'actitud dels Horacis. Així mateix, en la seva època, alguns van veure reflectides en el quadre les simpaties revolucionàries, republicanes i antimonàrquiques.

El Jurament dels Horacis va ser presentat en el Saló de París en 1785, quan fins i tot regnava Luís XVI. 0btuvo un gran èxit i posteriorment va ser considerat com el manifest del neoclassicisme pictòric.

Sabem que el pintor va estudiar en l'acadèmia francesa de Roma des de 1775, durant la major part de la seva estada a Roma es va dedicar a copiar models clàssics de les més boniques estàtues. Còpies que s'han perdut la majoria, però que sabem estaven pintades amb ombres negres seguint models de Caravaggio i els tenebristes. Quan prenc contacte amb l'art clàssic en la seva pròpia terra el nou estil neoclàssic ja estava bastant avançat, contrastant amb la suavitat i vaguetat de l'estil aristocràtic del rococó.
Pàgines de batxillerat humanístic i artístic. Javier Arrimada 2021