Pintura gòtica

Giotto di Bondone: Programa de La Capella Scrovegni o de l’Arena


Vista general de la capella

Títol: Cappella degli Scrovegni o de l’Arena
Autor: Giotto di Bondone (1267 – 1337)
Cronologia: 1304-1306 Inicis segle del XIV. Estil: Italogòtic trecento
Tècnica: Fresc
Tema: religiós
Localització: Pàdua. Itàlia.

Context: Europa de les capitals. Paper de la burgesia. Cultura a les Universitats. Apariciò de les ordes mendicants (franciscans i dominics). Pesta Negra. Daltabaix demogràfic. Inici de l'Humanisme..

L'autor
Giotto di Bondone és considerat un artista molt innovador, deixeble de Cimabue, va ser molt valorat en vida i especialment considerat per l’escriptor Vasari, qui va veure en ell l’impulsor del primer renaixement italià, el Trecento: com arquitecte dissenya el campanile de la catedral de Florència (la construcció no va respectar el seu projecte) i com pintor inicia el moviment italogòtic que supera el bizantinisme imperant i tendeix al realisme. És coneguda la seva activitat també com retratista, decorador i escultor per tot Itàlia però hi ha molt poques obres que puguin ser-li atribuïdes documentalment.

Estil: Italo gòtic o gòtic meridional

Característiques: Preeminència de la temàtica religiosa. Incipient temàtica profana. En pintura: Influencia bizantina. (simetria i hieratisme). Volumetria de les figures. Voluntat comunicativa a través del gest i la mirada. Inicis de perspectiva amb la combinació de fons daurats amb decoracions arquitectòniques o paisatgístiques molt simples.

Centres: Siena amb Duccio i Simone Martini, i Florència Cimabue i Giotto. En escultura: Estilització i arrodoniment de les formes; elegància de moviments; Naturalisme expressiu; volumetria dels vestits i els cossos.


Descripció formal: Formes tancades o dibuixistiques. Algunes escenes estan destruídes, altres han perdut el seu color primitiu. S'han trobat poques sinòpsies - dibuixos en vermell fet sobre el blanquejat del revestiment del mur amb morter, ciment o calç, com a preparació prèvia a l'execució del fresc -, les pinzellades són homogènies, encara que Giotto va estar ajudat per deixebles que van seguir fidelment les indicacions del mestre

Es pot apreciar la representació dels vels transparents i de cabells, amb magnÌfiques graduacions i encertades tonalitats. Giotto manté les aurèoles daurades a l'entorn dels personatges sants però les seves figures tenen un tractament de la llum i dels contorns que permeten percebre els volums individualitzats de cada un dels cossos, les robes cauen amb una naturalitat que cada un dels personatges sembla sorgir clarament del fons.

Giotto

La resurrecció de Llàtzer

Temàtica, significat i funció
En la volta de canó es pot contemplar un cel estrellat amb una sèrie de medallons en què es representa a Crist, la Verge, els quatre evangelistes, -sant Mateu, sant Marc, sant Lluc i sant Joan- i diversos profetes. Giotto va pintar el retrat del seu mecenes, Enrico Scrovegni, a la part inferior del Judici Final, entre el Paradís i l'Infern. Enrico, de perfil, amb la mà esquerra alçada, front ample, boca lleugerament oberta i nas afilat, apareix agenollat lliurant a la Verge una maqueta de la capella, i 15 benaurats estan al seu darrere. Com en la majoria de les obres gòtiques s’identifica el donant. La seva actitud és més aviat arrogant, a la dreta del Jutge Diví i al costat oposat dels usurers que pateixen les penes infernals.

El programa iconogràfic comprèn escenes de la infància i de la Passió de Crist, paral·leles a les escenes principals de l’Antic Testament i els marcs pintats imiten mosaics i elements de marbre, nombrosos trompe l’oeil. Hi ha una sèrie d'estances simulades on s'han volgut veure representats, uns sepulcres ( nínxols de cor, “coretti” ) buits destinats a Enrico i al seu pare, adornats amb unes petites llums i un fresc de l'Anunciació, cosa que en l'Edat mitjana es solia col·locar en els monuments funeraris, i que indicava la Victòria sobre el pecat. No se sap què volia expressar Giotto, amb la representació d'aquestes estances, tal vegada uns sepulcres buits de manera fingida, per als seus mecenes.

Joaquim i Anna

Sant Joaquim i Santa Anna

Nativitat

La Nativitat

La iconografia d'aquests frescos té el seu origen en el Nou Testament i en les tradicions apòcrifes de la Llegenda Àurea de Jacobo de la Voràgine: es refereixen a la Verge, a Santa Anna i Sant Joaquim, els seus pares, i a l'Evangeli apòcrif conegut com de Sant Jaume. A la banda superior del mur esquerre, es relata la vida dels pares de Maria: l'anunci d'un àngel a Santa Anna de la seva propera maternitat. Al mur sud de la capella es reprodueix a Sant Joaquim i Santa Anna que es besen i abracen, perquè han concebut la Verge Maria; estan acompanyats de diverses dones emmarcades sota un arc de mig punt, i d'un pastor a l'esquerra de la imatge. Es tracta de l’anomenada Porta Daurada, una de les portes de Jerusalem. En aquest mateix mur es representa el retir de Sant Joaquim entre els pastors, quan encara no coneix la bona nova de la seva propera paternitat i afligit s’ha retirat a les seves terres. Al mur d'enfront, el mur nord, podem veure diverses representacions de la vida de la Verge, com la Presentació al Temple.

Egipto

La fugida a Egipte

Magos

L'adoració dels Mags

Mercaderes

L'expulsió dels mercaders del temple

Judas

La traició de Judes

A la paret esquerra es relaten episodis del Naixement i Infància de Jesús, com la fugida a Egipte. Al costat oposat hi podem veure la vida pública, disputa amb els Doctors de la llei, baptisme en el riu Jordà, noces de Canà, la resurrecció del seu amic Llàtzer, l'entrada a Jerusalem i l'expulsió dels mercaders del Temple. Les bandes inferiors d'aquests murs narren la Passió: des de l'oració a l'Hort i el petó de Judes a les lamentacions sobre el cos mort de Crist i la seva Resurrecció. A la paret del fons de la capella es representa una immensa imatge del Judici Final: al centre, el Jutge Universal, un Pantocràtor en un cercle, envoltat d'àngels i de dotze benaurats, asseguts en un tron.

Al registre inferior unes escenes fantasmagòriques presenten un infern terrible: un enorme dimoni que engoleix un pecador, Judes penjat amb els intestins que li surten del cos i figures que es recargolen de dolor. Damunt de Judes apareixen tres usurers, que pengen de les cordes de les seves borses i a l'esquerra, un pagès amb un sac de diners sobre la seva esquena. El tema de l'avarícia apareix representat en el programa iconogràfic de la capella.

L'infern

Giotto va pintar catorze al·legories de Vicis, al costat esquerre, i al·legories de Virtuts, al dret, a les bandes inferiors dels murs. El missatge podria ser “ els vicis condueixen a l'infern i les virtuts a la salvació”.

Model literari: La iconografia d'aquests frescos té el seu origen en el Nou Testament i en les tradicions apòcrifes de la Llegenda Àurea de Jacobo de la Voràgine: es refereixen a la Verge, a Santa Anna i Sant Joaquim, els seus pares, i a l'Evangeli apòcrif conegut com de Sant Jaume.

Funció: La Capella dels Scrovegni, anomenada també Capella de l'Arena (perquè està situada sobre un amfiteatre) és especialment valorada pel grup de frescos atribuïts a Giotto di Bondone. És un edifici de planta rectangular, cobert amb una volta de canó que, al llarg del temps, ha estat diverses vegades modificada. Es va mesurar l'espai amb exactitud abans de distribuir les representacions de la decoració, que es troben en dos registres superposats i que es corresponen amb l'altura de les finestres. Una tercera seqüència, més baixa pels efectes òptics, s'estén fins a la curvatura de la volta. Cadascun dels registres està disposat en sis requadres, un total de 36, sent la seva lectura d'esquerra a dreta i de dalt a baix.

A l'exterior la capella té una sèrie de contraforts vistos i teulades a dues vessants. Sembla dubtós que Giotto fos l'arquitecte de la capella, en canvi no es tenen dubtes de l'autoria dels frescos de l'interior. Aquesta obra està dedicada a Santa María de la Caritat i va ser encarregada per Enrico Scrovegni, entre els anys 1304 – 1306, amb la finalitat d'allotjar les restes mortals del seu pare, Reginaldo degli Scrovegni, el qual havia acumulat un immens patrimoni gràcies a la usura. El fill, Enrico pretén expiar-ne els pecats perquè la usura estava prohibida per la llei. Segons les disposicions de l'Església, el prestar diners amb alts interessos era un greu pecat, igual que exigir qualsevol mena d'interès pel préstec. Algunes escenes estan destruïdes, altres han perdut el seu color primitiu.

És probable que la consagració de la capella es dugués a terme el 25 de març de 1305.

Pàgines de batxillerat humanístic i artístic. Javier Arrimada 2021