Apunts de Història de l'Art
L'art romànic
Introducció
Arquitectura
Escultura
Pintura
Índex general d'obres 
Enllaços d'interès  
 
Frontal de Santa Maria d'Avià
Pintura romànica de frontals

DOCUMENTACIÓ GENERAL 
Títol: frontal de Sta. Maria d'Avià
Autor: desconegut
Cronologia: segle XIII
Estil: romànic
Tècnica: tremp d'ou, amb colradures i estocats
Localització actual: Museu Nacional d'Art de Catalunya

A més dels típics murals al fresc, a Catalunya també es poden trobar pintures sobre taula que serviren
per ornar la part frontal de l'altar. El frontal de Sta. Maria d'Avià destaca per la vivacitat de Jesús infant de la imatge central.

ANÀLISI FORMAL
  • Composició
El frontal de l'altar és dividit en cinc parts ben diferenciades presidides per la central, en què la Verge sosté l'Infant a la falda. Continua existint una forta tendència al hieratiame però les figures ja són molt humanitzades. Al voltant de la part central hi ha uns compartiments amb escenes de la vida de la Mare de Déu: l'Anunciació i la Visitació; el naixement;l'Epifania, i la presentació de l'infant Jesús al temple. Les figures de cada parcel·la estan disposades enfrontades simètricament entorn d'un eix central. No hi ha perspectiva.
  • Element plàstics
El frontal de l'altar d'Avià presenta tècniques complementàries, com l'estucat o la colradura, és a dir, l'aplicació d'un vernís transparent tenyit de color groguenc. S'hi nota una gran preocupació pel dibuix i per reproduir l'anatomia dels personatges.
Els fons són monocroms (blaus o vermells) als laterals i en el seu moment contrastaven amb la intensitat metàl·lica de la colradura. La composició traspua equilibri i sensació de moviment.
 
ESTIL

Les figures allargades, cobertes de riques vestidures típiques d'Orient i dominades per la frontalitat, continuen la tradició dels mosaics bizantins. En aquest frontal s'hi observen molts dels trets característicsde la pintura romànica.

El gènere per excel·lència de les arts plàstiques del romànic català fou la pintura mural. La pintura sobre fusta és més variada pel que fa als temes i a les composicions que la pintura mural.

INTERPRETACIÓ

  • Contingut i significació

A la part central la Verge i l'Infant presideixen el frontal; presenten una mida superior a la resta de personatges per establir les jerarquies. 

Els laterals es divideixen en dos compartiments cadascun que presenten escenes relacionades amb la vida de Maria i el naixement de Jesús.

Es tracta de traduir en imatges la vida de Maria seguint sempre la tradició plàstica relacionada amb cada tema.  Aquesta obra va ser encarregada i pagada per l'Església. 

 
  • Funció
Els frontals tenien com a funció decorar l'altar i també captar irremeiablement l'atenció dels fidels que anaven a  l'església. 

Pàgines de batxillerat humanístic i artístic. Javier Arrimada 2010