Apunts de Història de l'Art
L'art romànic
Introducció
Arquitectura
Escultura
Pintura
Índex general d'obres 
Enllaços d'interès  
 
Capitells romànics
Escultura romànica

 
DOCUMENTACIÓ GENERAL

Capitells romànics
Cronologia: s.XI-XII
Estil: romànic
Tècnica: talla
Materials utilitzats: pedra calcària 
Cromatisme: policromía original, actualment la majoría resten monocroms
 
 
 
 

Els capitells romànics introdueixen l'espectador en un món de simbolisme únic. La profusió i riquesa de les imatges esculpides i els mètodes enginyosos per encabir-les en l'espai reduït del capitell fan que mereixin un capítol a part.

ANÀLISI FORMAL

  • Composició
Els capitells romànics tenen una simetria acusada. El poc espai disponible força la contorsió, i en alguns casos la metamorfosi de les escultures. 
Els capitells foren un element escultòric de primer ordre en el romànic, però, a diferència de l'antiguitat, no mantingueren una forma estandaritzada. 
Els relleus tenen una gran importància escultòrica: hi ha esculpits programes iconogràfics molt complexos. A més de les escenes bíbliques, hi ha esculpida una gran varietat d'animals fantàstics, ornamentació vegetal, calendaris i faules.
  • Estil
La simbologia de l'art romànic és de clares arrels cristianes. Una característica comuna de la majoria dels capitells romànics és el seu antinaturalisme. Els motius que hi surten són de caire geomètric, vegetal i animal.
Les postures de les figures són forçades a causa de l'espai reduït. En alguns casos l'escultor cisellava un sol cap per a dos cossosen un angle. A més, els relleus no volen ser un reflex de la realitat, sinó comunicar un missatge a qui els observen.
 


Capitell provinent de Cabestany França (Mestre de Cabestany)


Capitell pseudo-corinti de San Isidoro (León)  

INTERPRETACIÓ

  • Contingut i significació
Als capitells romànics hi són representats Jesucrist i el dimoni amb forma d'animals. L'ànima humana pren la forma de figures humanes de cos sencer o de mig cos, de vegades nues i de vegades vestides. Una màscara quadrada simbolitza la mare Terra mentre que els vegetals alguns cops tenen un significat simbòlic. Pel que fa als animals reals, el lleó simbolitza sant Marc; l'àguila, sant Joan; i el brau, sant Lluc.

El lleó també té uns altres referents. Pel que fa als animals híbrids i als monstres, el drac simbolitza el dimoni i els sàtirs; l'hidra representa la vida eterna,etc; a més, també s'il·lustraven diverses imatges de la ciència i de cercles geomètrics.

  • Funció
La funció dels capitells era decorar i il·lustrar i adoctrinar els fidels, perquè la gent no sabia ni llegir ni escriure.

Pàgines de batxillerat humanístic i artístic. Javier Arrimada 2010