Pàgina principal
Apunts de Història de l'Art
L'art romànic
Introducció
Arquitectura
Escultura
Pintura
Índex general d'obres 
Enllaços d'interès  
 
Tapís de la creació
Arts decoratives romàniques


DOCUMENTACIÓ GENERAL 

Tapís de la Creació
Autor: desconegut
Cronologia: primera meitat del segle XII
Estil: romànic
Tècnica: brodat de llana
Suport: sarja de lli
Localització actual: catedral de Girona

El Tapís de la Creació és el teixit romànic més important que ha arribat fins als nostres dies. Es tracta d'un brodat que mostra un complex programa iconogràfic i que presenta tota mena d'influències. 

ANÀLISI FORMAL
  • Composició
La iconografia li atorga una ingenuïtat deliciosa, molt apreciada avui dia. La composició gira entorn de la figura del Pantocràtor, situat al cercle central. Al seu voltant es desenvolupen, en un cercle concèntric més gran, vuit escenes del Gènesi. Aquests dos cercles concèntrics configuren el primer registre dels tres que conformen el tapís. En el segon registre hi ha els mesos i les estacions de l'any; i en el tercer es desenvolupa un fris continu amb diverses escenes de la història de la invenció de la Santa Creu. En la línia de la pintura romànica, les figures són completament planes.
  • Element plàstics
Es tracta d'una obra immensa brodada amb punt de cadeneta en sentit longitudinal. Va ser confeccionada amb llana molt fina de colors molt vius amb predomini de vermells, blancs, verds i grocs purs, sense barreges tonals. Els dibuixos estan delimitats per línies gruixudes molt perfilades.
 
ESTIL

Al Tapís hi ha tots els trets de la pintura romànica: expressió hieràtica, falta de perspectiva, figures planes,etc. L'artista volia introduir vivències religioses, no formes o esdeveniments reals. 

El Tapís de la Creació s'inspirà en miniatures bíbliques contemporànies i té uns antecedents orientals molt antics. A més, recull influències gregues i romanes.  

INTERPRETACIÓ

  • Contingut i significació
El cicle complet de la creació s'hi explica amb versicles del Gènesi. 

Les escenes arriben fins al moment de la creació d'Eva i no fan cap al·lusió al pecat original. Completen aquestes seccions diversos elements naturals. 

A les faixes rectes hi ha plasmades les figures del temps a més de personatges que representen l'any i les quatre estacions. A sota hi ha un fris seguit que narra la història de la invenció de la creu. Respecte a la procedència de la peça, s'ha confirmat que es tracta d'una obra datada del segle XII que va ser brodada a Catalunya, a Septimània o a Itàlia . La uniformitat del color vermell en el fons fa pensar que l'encàrrec podria ser d'origen cortesà.

  • Funció
La seva utilitat és dubtosa; probablement fou dissenyat per a un absis o un baldaquí.

Pàgines de batxillerat humanístic i artístic. Javier Arrimada 2010