Arte

Art barroc

Rembrandt: La lliçó d’anatomia


Rembrandt

La lliçó d’anatomia, de Rembrandt

Cronologia:1632 - Segon terç segle XVII

Mides: 1,69 x 2,16 m.

Tema: retrat col·lectiu.

Localització: Maurishuismuseum (l’Haia).

Context històric i cultural:

- Holanda separada d’Espanya “de facto” des de l’any 1609. Poder de la burgesia. Monarquia parlamentaria (Casa d’Orange). Monarquies europees: A Espanya Felip IV; a Anglaterra, Carles I; Papat d’Urbà VIII. Holanda potencia maritima: port d’Amsterdam

- Any de la publicació per Galileu del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Defensa de la teoria heliocèntrica: El sol centre de l’Univers).

- Contrareforma. Nova litúrgia; espais utilitaris i simbòlics. Corts catòliques versus Corts protestants. Art burges versus art aristocràtic i d’església.

- Simbolisme i didactisme de la imatge. En pintura: composicions obertes i unitàries. Espais arquitectònics religiosos al servei de la nova litúrgia contrareformista....

Estil: Barroc. - Realisme barroc.

Característiques formals i compositives: Retrat gremial. Rembrandt , però, rebutja aquest esquema i subordina el rang individual dels personatges a l’acció, fent que les figures es presentin apinyades de forma piramidal al voltant del cadàver. Amb això dinamitza la composició i ofereix una sensació més intensa de realisme, un aspecte que va ajudar a la modernització del gènere.

Aquest realisme també s’observa en els retrats individualitzats de cadascuna de les figures. Rembrandt aconsegueix representar en els rostres, amb gran habilitat, expressions de sorpresa, d’entusiasme i d’atenció. 

Composició piramidal. Composició tancada encerclada per un oval format per els dos personatges de l’angle inferior esquerra i el llibre de l’angle inferior dret..

Composició unitària i profunda.

Llum artificial que il·lumina amb força el cos del difunt. Utilització del clarobscur, per mitjà del qual el pintor holandès perfila amb nitidesa els contorns de les figures a partir d’un feix de llum, potent i artificiós, que entra per l’esquerra de la tela.

Aquest focus il·lumina el cadàver, situat el centre de l’esquena, i deixa en penombra la resta de la pintura. El negre es converteix així en el color principal de l’escena, contrastat intensament pels punt il·luminats i per la blancor dels colls dels vestits dels personatges. Perspectiva aèria.

Predomini del color sobre el dibuix. Línea de l’horitzó alta. Formes obertes.

Rembrandt 2

Tècnica: Oli sobre tela

Tema: L’obra està basada en un fet real. Retrata la lliçó d’anatomia del gremi de cirurgians impartida pel doctor Tulp que, amb barret i amb unes pinces a la ma dreta, mostra als set alumnes la dissecció del braç esquerra d’un criminal molt conegut que havia estat ajusticiat.

Un dels assistents aguanta un full en què hi ha escrit els noms dels presents, i als peus del cadàver s’hi intueix un llibre obert que hom ha volgut relacionar amb un manual d’Andreas Vesal [Vesalius], considerat el creador de l’anatomia moderna.

Significat i funció: Retrat de grup

 
 
   
Pàgines de batxillerat humanístic i artístic. Javier Arrimada 2021