Arte

Art barroc

Francesco Borromini: San Carlino alle Quattro Fontane


San Carlo
San Carlo 1

Datació:

- Segon terç del segle XVII.

- Claustre, església i façana de manera successiva des de la dècada dels 30 fins a la dels 80 del sis-cents.

Context històric i cultural:

- Centralització del poder en l’Estat absolutista a França (Lluís XIII i XIV) davant el parlamentarisme anglès (amb la Revolució de Cromwell) i holandès (independència de la monarquia hispànica).

- Segle XVII amb profundes crisis: reaparició d’epidèmies, crisis de subsistències i climàtiques; represa de guerres europees (Guerra dels 30 anys). Decadència de Corona hispànica amb sovintejades fallides econòmiques i la pèrdua dels dominis dels Països Baixos septentrionals i Portugal.

- Roma: reafirmació del dogma catòlic. Concili de Trento i nous ordes religiosos (jesuïtes, oratorians...). Paper repressiu de la Inquisició.

- L'art barroc és un art de propaganda; la seva riquesa, monumentalitat i luxe són expressió de poder i autoritat, tant del monarca com de la nació i de l'Església catòlica.

- Segle d’or de les lletres de molts països europeus: França, Anglaterra, Espanya.

- Triomf de la música sacra als països centreeuropeus (Bach, Mozart...)

Estil: Barroc

San Carlo

Característiques materials, estructurals i formals:

- Materials constructius: maó i estuc.

- Planta de l’església el·líptica en sentit longitudinal respecte l’entrada.

- Base geomètrica a partir de la combinació de dos triangles, que generen un rombe.

- Mur ondulant: seccions còncaves i convexes.

- Utilització d’un ordre gegant de columnes a l’interior, distribuït en seccions de quatre.

- Volta el·líptica amb cassetons geomètrics que s’empetiteixen (perspectiva forçada).

- Predomini de l’interior blanc. - Espai diàfan. d) Expliqueu la tipologia, el significat i la funció d’aquesta obra.

Tipologia i funció: religiosa i monàstica. Lloc de culte i pregària. Actualment se’n manté l’ús.

Significat:

- Església dedicada a sant Carles Borromeu.

- Projecte construït per l’orde espanyol de frares trinitaris descalços, recentment establert a Roma. Orde auster dedicat a recaptar fons per a l’alliberament de captius en mans de sarraïns. La manca de decoració i de materials nobles en la seva construcció és significativa dels vots de pobresa de la comunitat.

- Es troba en un punt cèntric del nou eixample de Roma: intersecció de dues importants vies en la confluència de les quals es disposen quatre fonts que donen nom al lloc. Forta repercussió del llenguatge de Borromini en l’arquitecte i matemàtic Guarino Guarini i en l’arquitectura centreeuropea de finals del XVII i XVIII.

San Carlo Interior
Pàgines de batxillerat humanístic i artístic. Javier Arrimada 2021