CALCUEXE (Exercicis per a calculadora)

JULIA ARZA I ROVIRA
C/SARDANA 20-2n-1a
25280 SOLSONA
 

 PRÒLEG

Tu estimat llegidor

pots divertir-te amb esplendor.

Amb la calculadora fas operacions,

la gires de cantó,i de paraules en

trobes que Déu n`hi do.

Tu pots inventar, imaginar i crear,

i aquesta satisfacció ningú te la

prendrà.

Et pots ben divertir buscant noms,

de grans prohoms.

Pots fer matemàtica, català i castellà,

i fins i tot en altres idiomes,

alguna paraula et sortirà.

QUE ET DIVERTEIXIS !

 
        GIRA LA CALCULADORA A CADA OPERACIÓ i LLEGEIX

1 4 6 : 2 =

3 0 7 6 5 x 2 =

4 2 4 : 8 =

8 : 1 0 =

La creativitat dels nostres alumnes ens dona saó.

A ells !
 
 

   Tot començà quan a classe volíem fer servir la calculadora com a una eina més de l`aprenentatge de les matemàti-
ques.
   Vaig iniciar un joc que m`havien dit fa uns anys, en el qual sortia escrit el nom d`un ministre. Jo el vaig adap-
tar a una història inventada i va re-
sultar força divertit. En aquest moment vaig pensar que la creativitat dels nens és infinita i els vaig dir que busquessin paraules a la calculadora i en van sortir algunes. LLavors vaig decidir-me i vaig dir: A JUGAR !
   A cada nombre li vaig assignar una lletra, que girant la calculadora al revés, es llegís la lletra que jo volia.
 

   Així el 0=O o també a la D

   1=i     2=z     3=E     4=h     5=S     6=g     7=L
   8=B

      Mirant al diccionari vaig trobar algunes paraules, encara  que el voca-
bulari és força limitat, però tot i així es poden fer bastants jocs.
   Vegeu les paraules que he trobat en català, castellà, italià, anglès i francès.

  CATALÀ
 
BELLS= 57738          BEBES=53838
 
BOLES=53708           BOLIS= 51708
 
BEGOLEIG=61370638   BEIGE=36138

BEISBOL=7085138      BELLESES=53537738
 
BIBLIES=5317818      BIBLIO=0,17818

BIELES=537318        BILIO=0,1718

BILIS=51718          BILLO=0,7718

BIOLEG=637018        BISBE=38518
 
BIS=518               BISELL=773518

BISO=0,518            BLEDES=530378

BO=0,8                BOES=5308

BOBILES=5371808     BOBO=O,8O8

BOIES=53108           BOIG=6108

BOL=708               BOLEI=13708

BOLL=7708             BOLLO=0.7708

BOSSES=535508       DEBILS=571830

DIES=5310             DEGOLLES=53770630

DEESSES=5355330     DESIG=61530

DELEBLE=3783730      DESGELES=53736530

DIESI=15310           DISSOLS=5705510

EDIL=7103             ED=0,3

EGB=863               ELEGIES=5316373

ELIS=5173             ELISIO=0.15173

ELLES=53773           ELOGIS=516073

EOLI=1703             ESBOS=50853

ESSES=53553           ESGLESIE =31537653

GEL=736              GELOS=50736

GELOSIES=53150736    GELID=01736

GIGO=0.616            GLOSSES=5355076

GOIG=6106             GOLS=5706

GOLES=53706          GOSSES=535506

GOSES=53506           HE=34

HELI=1734             HI=14

HELIOSI=1501734      HO=0,4

HOLES=53704          IBIS=5181

IDIL-LI=17.7101      ILLES=53771

LEGIO=0,1637          LIBEL=73817

LIBI=1817             LILES=53717

LLEBEIG=6138377      LLEGIBLE=37816377
 
LLEIS=51377           LLEIG=61377
 
LLEO=0,377            LLI=177

LLISES=535177        LLOES=53077

LLOBES=538077        LLOSES=535077

LOGIES=531607        LOGO=0,607

OBEIES=531380        OBES=5380

OBLIDES=5301780      OBOES=53080

OBSES=53580           OLI=170

OLIBES=538170        OLLES=5377O

OSSOS=50550           SEGELL=773635

SEGELLES=53773635    SEGLES=537635

SEGO=0,635            SEGOL=70635

SELLO=0,7735          SIS=515

SISE=3515             SO=0,5

SOL=705               SOLELL=773705

ZEL=732               ZOO=0,02

ZOÒLEG= 637002
 

CASTELLÀ

BEBES = 53838         BEBIBLE = 3781838

BEIGE = 36138         BEISBOL = 7085138

BEL = 738            BELEZ = 23738

BELEZOS = 5023738    BELIO = 0,1738

BELLOS = 507738      BI = 18

BIBI = 1818           BIDE = 3018

BIÓLOGOS = 50607018   BIS = 518

BISEL = 73518         BISO = 0,518

BOBILLO = 0,771808   BOBO = O,808

BOHIO = 0,1408       BOIL = 7108

BOL = 708             BOLEO = 0,3708

BOLI = 1708           BOLOS = 50708

BOLSILLO = 0,7715708  BOLSOS = 505708

BOLLOS = 507708      DE = 30

DEBES = 53830         DEBIL = 71830

DIEZ = 2310           ELEGIBLE=37816373

ELOGIO = 0,16073     ELOGIOSO=0,5016073

ELLE = 3773           ELLOS = 50773

ESE = 353             GE = 36

GEL = 736             GEOLOGO =0,607036

GILI = 1716           GLOBOS = 508076

GLOBOSO = 0,508076   GLOSE = 35076

GOBIO = 0,1806       GOL = 706

GOLOSOS = 5050706    GOZOS = 50206

GOZOSOS = 5050206    HE = 34

HELIO = 0,1734        HIGOS = 50614

HILOS = 50714         IBIS = 5181

ILEGIBLE = 37816371  ILEO = 0,371

LEGIBLE = 3781637      LEGO = 0,637

LEIBLE = 378137      LELILI = 171737

LELO = 0,737          LEO = 0,37

LESBIO = 0,18537     LESOS = 50537

LIBELO = 0,73817    LIBIO = 0,1817

LIEGO = 0,6317        LIGO = 0,617

LISOS = 50517         LIZO = 0,217

LOBOS = 50807        LOBOSO = 0,50807

LLEGO = 0,6377       OBELOS = 507380

OBESO = 0,S380       OBLIGO = 0,61780

OBSESOS = 0,53580    OSEOS = 50350

SEBE = 3835           SEBO = 0,835

SEBOSO = 0,50835     SEDE = 3035

SEIS = 5135           SEISILLO=0,7715135

SEL = 735             SESEO = 0,3535

SESGO = 0,6535        SESIL = 71535

SESO = 0,535          SIGILO = 0,71615

SIGILOSO = 0,5071615   SIGLOS = 507615

SILBO = 0,8715        SILBOSO = 0,508715

SILESIO = 0,153715   SILOS = 50715

SISEO = 0,3515        SOBEO = 0,3805

SOL = 705             SOLO = 0,705
 

      ANGLÈS

BE=38             BEE=338
 
BED=0,38         BEDSIDE=301538

BELIE=31738      BIB=818

BID=0,18         BIDE=3018

BIG=618          BILL=7718

BLESS=55378      BLESSED=0,355378

BLISS=55178      BLOB=8078
 
BOB=808          BOBSLEIGH=461375808

BOSS=5508       EDIBLE=378103

EEL=337          EDGE=3603

EGGS=5663        EGG-SHELL=77345663

ELIDE=30173      ELIGIBLE=37816173
 
ELSE=3573        GIBE=3816

GIG=616          GIGGLE=376616

GILD=0,716       GILL=7716

GLEBE=38376      GLEE=3376

GLIB=8176        GLOBE=38076

GLOSS=55076      GO=O,6

GOBBLE=378806    GOGGLE=376606

GOOSE=ESOO6      GOSH=4506

HEEL=7334        HELLO=0,7734

HIGH=4614        HILLS=57714
 
HIS=514          HISS=5514

HOB=804          HOE=304

HOLE=3704        HOSE=3504

IGLOO=0,0761     ILL=771

ISLE=3751        LEG=637
 
LEI=137          LEGIBLE=3781637

LESS=5537        LESSEE=335537

LIBEL=73817      LIE=317

LOB=807          LOBE=3807

LOOSE=35007      OBESE=35380

OBOE=3080        OBOL=7080

OIL=710          SEE=335

SELL=7735        SHE=345
 
SHELL=77345      SHOE=3045

SHOO=0,045       SIEGE=36315

SIGH=4615        SHILL=77145

SILO=0.715       SLED=0,375
 
SLOE=3075        SLEDGE=360375

SLEIGH=461375    SOB=805

SOIL=71055       SOLE=3705

SOLO=0,705       SOS=505
 

 ITALIÀ

BEBÈ = 3838            BÈLLO = 0,7738

BIDÈ = 3018            BÌGIO = 0,1618

BILE = 3718            BIÒLOGO = 0,607018

BÓLLO = 0,7708        BÒLO = 0,708

EGLI = 1763            ÈLIO = 0,173

ELLISE = 351773      ELLISI = 151773

ÈSILE = 37153          ESILIO = 0,17153

ÉSSO = 0,553           GÈLO = 0,736

GÈLSO = 0,5736        GEÒLOGO = 0,607036

GÈSSO = 0,5536        GIBBÓSO = 0,508816

GIGLIO = 0,17616      GILÈ = 3716

GIÓGO = 0,6016        GIOIÈLLO=0,7731016

GIOIÓSO = 0,501016    GLI = 176

GLÒBO = 0,8076        GÒBBO = 0,8806

GOL = 706              GOLÓSO = 0,50706

IBIS = 5181            ILLÉSO = 0,53771

LEGGIO = 0,16637      LEI =137

LÉZZO = 0,2237    LÒBO = 0,807

LÒGLIO = O,17607      ÒBOE = 3080

ÒGGI = 1660            SÈDE = 3035

SEDILE = 371035       SÈGGIO = 0,16635

SÈI = 135              SÉLZE = 32735

SÈSSO = 0,5535        SGÒBBO = 0,88065

SIBILO = 0,71815      SIGILLO = 0,771615

SILO = 0,715           SÓLO = 0,705

ZOÒLOGO = 0,6O7OO2

A JUGAR !
1- Abans usàvem plomes d'aus, més tard plumilles metàl.liques, ara usem els ..............

465372 : 9 =        (Gira i llegeix)                Solució: Bolis

2- És un joc en que dos equips de nou jugadors es mouen en un camp que és un quadrilàter ròmbic, els angles del qual són dits bases ...

3542569 x 2 =         (Gira i llegeix)            Solució: Beisbol

3- En té la sorra de la platja, el cafè amb llet, un camí, el tronc dels arbres ...............

12046 x 3 =            (Gira i llegeix)               Solució: El color beige

4- N'hi ha en una llibrería, en una esglèsia, en una casa, en una classe, en una biblioteca ...

37224726 : 7 =         (Gira i llegeix)           Solució: Biblies

5- Líquid amargant de color groc ver-dós,segregat pel ........que ajuda a la digestió intestinal.

620616 : 12 =          (Gira i llegeix)            Solució: Bilis segregada pel fetge

6- Ho voldries tu,
   ho voldria jo,
   no ho tens tu,
   ni ho tinc jo.

   1718 : 10000 =   (Gira i llegeix)                Solució: Bilió

7- Si escrius bé aquesta quantitat, llegiràs el nom d'una persona que coneix bé la vida d'alguns éssers vius.

Sis-cents trenta-set mil divuit  ........... (Gira i llegeix)    Solució: Biòleg

8- En tenim uns quants, el que jo vull dir, és masculí, és el rei d'una festa popular.

Sis mil cent vuit    (Gira i llegeix)    Solució:El gegant boig de Solsona

9- Nois, homes, dones i mosses
   compren de tot, posant-ho en ...

   Cinc-cents trenta-cinc mil cinc-cents vuit    ...........     Solució: Bosses

   (Gira i llegeix)
 

10- Si ets un xic espavilat
    ...... hauràs trobat.
 

    2225054 : 58 =    (Gira i llegeix)     Solució: EgB
 

11- Ho són Afrodita, Hera i Atenea.

    178511 x 30 =     (Gira i llegeix)    Solució: Deeses
 

12- Enmig del mar, les noies,
    es recolzen a les ........

    49515 + 3593 =     (Gira i llegeix)        Solució: Boies
 

13- Dins el pentagrama té una funció,
    puja les notes mig to.
    És un sostingut,
    la paraula sinònima,
    no té la dic, no.

    15790 - 480 =    (Gira i llegeix)            Solució: Diesi
 

14- Oh, sol de primavera !
    Fas degotar lentament aigües fredes
    i les blanques neus  .............

53726698 + 9832 =    (Gira i llegeix)         Solució: Desgeles

15- Prenem pastilles "Juanoles"
    quan ens fan mal les nostres ......

    52806 + 900 =    (Gira i llegeix)             Solució: Goles

16- Sents aquest agradable oreig?
    És un càlid ....... de ............

6131711 + 6666 =      (Gira i llegeix)        Solució: Llebeig  vent

17- Ha arribat l' hora de la publicitat.

    S'adapta al teu cos.

2650 : 50 =     (Gira a cada operació)    Solució: És

    Et permet el moviment.

53 + 20 =                                             Solució: el

    Posa-te'l !

5000 + 107 =                                        Solució: Lois
 
Completa la frase.

EL PLAER D'UN BON ............    Solució: Texà
 

18- Són llargues, cilíndriques i roses
    i es couen damunt de les .........
527344 + 7733 =      (Gira i llegeix)            Solució: Lloses
 
    Què és el que es cou?

19- Vas empegat en ell
    i ets un valuós .........

778527 - 4892 =      (Gira i llegeix)    Solució: Segell

20- Tu el que vols
    és que ell faci molts ........

5751 - 45 =          (Gira i llegeix)                Solució: Gols

    Saps qui ?

21- Un italià no ho pot evitar,
    quan passa una noia,
    l'ha de xiular.

    Saps com es diu xiulet en italià ?

71815 : 100000 =      (Gira i llegeix)            Solució: Sibil·lo

22- Tu dius .......... si no t'agrada
i els anglesos els mengen amb cansa....
 
5963 - 300 =          (Gira i llegeix)                Solució: Eggs - oues en anglès

23- Les famoses actrius i els seus fills
viuen a Beverly ............
28857 x 2 =       (Gira i llegeix)        Solució: hills

24- En castellà li diuen "pobrecillo"
    si no té res al "..............."

7715708 : 10000000 =  (Gira i llegeix)    Solució: Bolsillo

26- En una granja les gallines han covat 6180 ous. Saps quantes
dotzenes són?

6180 : 12 =         (Gira i llegeix)        Solució: Sis

Pot ser que et doni mitja dotzena de dotzenes ?

27- La calculadora és amable i educada
i uns ..... us diu molt il.lusionada.
107408 : 2 =         (Gira i llegeix)    Solució: holes

28- Llur camí fa amb gran bastó,
    enlairat barret porta,
    és un abnegat pastor.
 
530 : 10 =       (Gira i llegeix a cada operació)
9 x 8 + 1 =
19259 x 2 =
6030 + 100 =
Solució: És el bisbe Deig

Saps el nom del bastó i del barret?
 

29- Si calcules bé i hi poses el coll,
    segur que descobreixes,
    que el personatge és la  .........

88888 - 8888 =
El resultat de la 1a operació - 3000 =

El resultat de la 2a operació + 77 =         (Gira ara)     Solució: LLoll

30- És el qui talla el bacallà,
    remena les cireres,
    i amb la paella pel mànec,
    algun plat et cuinarà.
    Ell diu quan arriba el juny:
    "Money money" al puny.
 
530000 + 9000 - 295 =  (Gira i llegeix)    Solució: L'ex-ministre Solbes

31- Només amb un cop d'.............  42780 : 6 =
    veuràs si fa ...................  142741 x 5 =

Solució:  Oeil i soleil

32- Escriu a la calculadora aquests nombres que et dictaran .

   Six, one and eight   ...........
   Five, six, six and three ...........
   Three, zero, four and five......
(Gira i llegeix)                    Solució: Big, eggs, shoe

33- Sóc de 5705 : 10000 =
    tu d'340 : 2 =
    i molt bé vius.

(Gira i completa les paraules)    Solució: Olius i Solsona

34- A les 15768827 : 5 =     ,
bategen, confirmen i casen.

(Gira i completa la paraula)        Solució: Esglèsies

35- Grans ulls tenen,
    et miren fixament,
    amb mirada lluent.

179390 x 3 =   (Gira i llegeix)    Solució: Òlibes

36- I per fer-te enfadar,
    de   184131 : 3 =   ,
    et vull tractar.

(Gira i llegeix)    Solució: Lleig

37- No em fa por,
    perquè sóc bon caçador.

    377 : 1000 =   (Gira i llegeix)    Solució: Lleó

38- Poesies
    rima amb 8858456 x 6 =
 
(Gira i llegeix)            Solució: Gelosies

39-Un xinès en un pessebre
   hi vol posar una " ......."

   35940115 : 95 =
(Gira, llegeix i corregeix)        Solució: Liebre

40- Un andalús octogenari
    al "......"diu que vol anar-hi.
 
    7315 : 10000 =
(Gira, llegeix i corregeix)        Solució: Cielo

41- Es passegen en sabatilles
    els turistes de les ........
    4678077 : 87 =  (Gira i llegeix)    Solució: Illes

42- En aquella muntanya n'hi ha piles
    de boniques flors ............

    3008152 : 56 =
(Gira i llegeix)    Solució: Liles

43- Remeneu les  5377 x 10 =
    diuen 430184 : 8 =
    tot vigilant les paelles.
 
(Gira a cada operació)     Solució: Olles, elles

44- A dalt el 1.470 : 2 =
    hi ha un estel.
    És una nit de 5.888 : 8 =
    Cantes cançons de Nadal
    i a Déu 159.231:3 =   vora el portal

1a línia-(Fes l'operació, gira, llegeix i corregeix)
3a línia-(Fes l'operació, gira i llegeix)
5a línia-(Fes l'operació, gira i llegeix)    Solució: Cel, gel, lloes
 
45- Toc, toc, toc,
    em piquen i em moc.
    Em toca una xarxeta
    que amb força empeny una senyoreta.
    Qui és la senyoreta?

    483.615 : 9=
    (Fes l'operació, gira i llegeix)

Solució: Mònica Seles (La tennista)

46- Es mira a l'espill,
    és americà i es diu 154.360:20=
 
   (Fes l'operació, gira i llegeix)
Solució: És persona important i els timbres als EEUU, sonen com el seu cognom. Bill Clinton

47- Ella està en un palau,
    però del camp té la clau.

    70264-52-105=
(Fes l'operació, gira, llegeix, afegeix la lletra a i canvia la i per y)
 
Solució: Ministra d'agricultura Loyola de Palacio
 

L'exercici 8 es refereix al gegant boig de Solsona (Gegant de carnaval)
 

L'exercici 18 es refereix a unes lloses de pedra on es típic coure-hi les botifarres.
 

L'exercici 28 es refereix al bisbe de Solsona.
 

L'exercici 33 es refereix a les poblacions del Solsonès, Solsona i Olius.