CANALLADES

1) A classe de matemàtiques, explicant les fraccions la senyoreta fa una enquesta i demana:
-Què us estimeu més la 1/2 del pastís o 2/4 parts?
Alguns responen la meitat, d’altres dues quartes parts. I surt l’espavilat per la vida que diu donant explicacions:
- Yo la mitad, yo la mitad, porque así no se pierden las migajas.
 

2)     Pregunta: ¿Dónde residen los órganos del tacto?
 Resposta: En España
Conclusión: Tocones más que tocones
 

3)     Pregunta: Dibuixa una circumferència i els seus radis
 Resposta: Una circumferència i tres transistors