SARDANEJANT

Esquitxant  l'aire,
volves de neu,
esquitxant dansa,
punteja el peu.

Encís de ball,
mou-te al detall!
Balanceig, oreig,
saltiró, festeig.

Rialles, amistats,
dies passats,
sons recordats.
 
            J.A.R