Nom .....................................................                 Data ........................................

POESIA A L'ESCOLA

Navegant en nit fosca,
globus il·luminat,
rodona, gran, taronja, plena,
de dalt ens somriu.

Enlaira son vol,
s'allunya rabent,
l'espanta el mussol,
fuig que ja ve el Sol.
    J.A.R.

1- Llegeix la poesia. Intenta esbrinar de qui parla. De qui parla? ...........................

2- T'has fixat que en el poema hi ha tot un seguit de paraules que ens diuen com és el subjecte del qual parlem. Aquestes paraules són adjectius. Subratlla'ls.

3- Pinta les rimes que trobis.

4- Mira al diccionari:

rabent.............................................................................................................................. .................................................................................................................................
enlaira(enlairar)- ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5- Fes una poesia amb el tema "El sol". Utilitza molts  adjectius. A veure qui té més imaginació?
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................ poesia2