Aplicacions executables per baixar
Hidràulica Programa on es fan càlculs i simulacions del Principi d'Arquímedes, Equació de Torricelli, Equació de Continuïtat, Principi de Pascal i  Efecte Venturi .(160 KB)
Accessoris Pneumàtics Programa on s'explica el funcionament dels diferents components pneumàtics: compressors, distribuïdors, reguladors, etc. Es simula el funcionament de l'accessori, i el seu comportament dins un circuit pneumàtic. (848 KB)

Peu de Rei

Programa  per fer pràctiques de mesures amb un peu de rei. Es pot optar per una apreciació de 0,1 mm i de 0,05 mm. (56 KB)

Programa  on podem comprovar el funcionament d'alguns aparells de control elèctric en un habitatge: interruptors, commutador i creuements. El programa mostra les diferents estances d'una casa i el seu circuit elèctric (872 KB)

Programa de simulació i càlcul del mecanisme biela-manovella. Podem veure el dibuix d'un angle concret i el seu triangle de velocitats. (80 KB)

vbrun300.dll  -  Si el demana cal gravar-lo a C:\windows\system32. Primer s'ha de descomprimir

Simulacions en flash

Simulació en flash de les forces de cohesió. Els estats sòlid,líquid i gas

Simulació en flash del funcionament d'un motor elèctric
Simulació en flash de l'esquema d'una central hidràulica

Simulació en flash de l'esquema d'una central tèrmica

Simulació en flash de l'esquema d'una central nuclear

Factors de conversió d'unitats al SI

Pràctiques per al taller
Construció d'un guarda CDs Construcció d'un teler Construcció d'un cendrer Construcció d'un peix Instal·lació elèctrica en un habitatge

Enllaços
El poble de Cardona ies sant ramon jasensio@pie.xtec.es

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
.