YPONOMEUTA CAGNAGELLA - Yponomeuta cagnagella
Inici


Sovint s'amaga sota les fulles. Meandre de l'Onyar a la la Creueta, 7-7-2007.

 

Adult a les proximitats de l'evònim. Meandre de l'Onyar a la Creueta, 20-7-2007.

 

Eruga dsplaçant-se per una branca. Meandre de l'Onyar a la Creueta, 14-4-2008.

 

Niu col·lectiu dins del qual es mengen les fulles de l'evònim. Meandre de l'Onyar a la Creueta, 12-4-2006.

 

Aquest dia es va observar un descens col·lectiu des de l'evònim cap a terra, segurament per iniciar la pupació. Les primeres erugues desprenien el fil marcant el camí, llavors altres l'aprofitaven. Meandre de l'Onyar a la Creueta, 14-4-2008.


Iponomèutid (família Yponomeutidae) de 10 mm de longitud i de 19 a 26 mm d'envergadura. És blanc amb puntets negres. És una espècie que en aquest espai desenvolupa el seu cicle sobre els evònims (Evonymus europaeus) de ran de l'Onyar.

Després de l'aparellament la femella pon els ous sobre les branques, forma amb què passarà l'hivern. La seva presència a la primavera no passa inadvertida ja que les erugues són gregàries i van deixant un fil de seda, que a mesura que es van entrallaçant formen nius col·lectius, amb molts excrements acumulats.

Els evònims poden quedar totalment coberts d'aquests fils sedosos i defoliats per l'acció de les erugues. Només fa una generació per any. Manca en molt pocs països europeus.

Inici