Apunts
Aquest és un lloc web personal publicat al portal de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), a la qual agraeixo la seva disponibilitat. No hi ha cap interès comercial, ni s'obté cap mena de guany econòmic a través seu.
En aquest lloc web totes les fotografies han estat fetes dins l'àrea d'observació definida a l'opció Situació del menú.
Si no s'indica el contrari, el text i les imatges són de Josep Barbarà, autor del web. Tant la part gràfica com la textual poden ser utilitzades lliurement sempre que sigui amb finalitats educatives o de difusió i defensa de la natura, tot indicant la seva autoria i procedència:
Josep Barbarà, http://www.xtec.cat/~jbarber1/
De manera especial no se'n permet el seu ús amb finalitats lucratives sense l'autorització de l'autor.
La resta d'imatges només es podran utilitzar si es disposa del permís exprés de l'autor corresponent, que segueix posseint-ne tots els drets.
Els continguts textuals han estat el·laborats a partir de la pròpia experiència i d'un ventall molt ampli de fonts d'informació de consulta pública i mai han estat copiats literalment. Si malgrat això rebés qualsevol notificació al respecte serien retirats els continguts que fes falta. (Adreça: jbarber1@xtec.cat )

L'autor