PONT DE LA FONT DEL REI
Inici


L'Onyar passant sota el pont i la passera de la Font del Rei, vist des de les proximitats del cim del Puig de Montilivi, 5-11-2010.


El pont de la Font del Rei és un dels extrems de l'àrea observada per aquest web. El seu nom, com el de la passera que hi ha al costat, recorden la font que hi hagué en aquesta zona.

Tot aquest sector de la ciutat ara tant poblat, quedava als afores, fins que ben entrat el segle vint es va urbanitzar.

La Font del Rei era una zona d'esbarjo situada darrere de l'actual gasolinera del carrer de la Creu. La gent hi anava a buscar aigua, però també a passejar i fer la berenada sota els grans arbres que hi havia.

Molts anys abans que hi hagués el pont ja hi havia una passera (o palanca). De fet se'n tenen notícies des de l'any 1908.

Sota l'actual passera hi veurem una canalització estreta, una mena de regle graduat i un tub que puja fins a la barana. Aquesta infraestructura és el que es necessita per tenir una estació d'aforament o cabal de l'aigua.

L'Agencia Catalana de l'Aigua (ACA) pot monitoritzar d'aquesta manera quin és el cabal d'aigua que entra a la ciutat de Girona pel riu Onyar. Amb això pot fer tasques de previsió útils per activar els mecanismes de protecció civil necessaris en cas d'una crescuda.

Inici