El programa codirgb.exe permet visualitzar com es genera un color de 24 bits (3 bytes) per superposició dels tres colors primaris (Vermell-Red, Verd-Green i Blau-Blue) amb diferents intensitats.

S'han d'introduir els valors de les tres intensitats i Actualitzar color ; immediatament apareixen aquests tres valors convertits a hexadecimal i a la figura inferior els tres colors primaris i la seva superposició. Per exemple, a la figura hem superposat:
- el color vermell amb intensitat 200
- el color verd amb intensitat 150
- el color blau amb intensitat 250
i el resultat és un cert color lila.

Pots obtenir aquest programa clicant aquí: codirgb.exe (7 Kb). Aquest programa, fet en Visual Basic 3.0, precisa per a la seva execució de la presencia del fitxer vbrun300.dll al subdirectori windows\system.