FRACTALS ALEATORIS: PERCOLACIÓ FRACTAL

Agafem un quadrat E0 de costat 1 i el dividim en 9 quadrats de costat 1/3. A continuació amb una certa probabbilitat p (0<p<1)seleccionem un subconjunt d'aquests 9 quadrats i formem la figura E1. Dividim cada quadrat de E1 en 9 quadradets de costat 1/9, i amb la mateixa probabilitat p seleccionem un subconjunt de quadradets; obtenim la figura E2. Continuem aquest procés i obtenim uns conjunts Ek que són coleccions alaetòries de quadradets de costat 3 - k. Aquest procediment, que depèn de la probabilitat p, defineix un fractal aleatori Fp= Ç Ek .

La següent seqüencia de figures mostra cinc passos en la construcció d'un fractal aleatori per percolació amp p=0.75


E0


E1


E2


E3


E4

El programa percolacio.exe (28Kb) , elaborat en Visual Basic 6.0, genera fractals per percolació.

El funcionament del programa queda prou explícit veient l'aspecte que ofereix la seva pantalla principal:

Per descarregar aquest programa clica aqui: percolacio.exe (28Kb) .

Aquest programa, fet en Visual Basic 6.0, precisa per a la seva execució de la presencia del fitxer msvbvm60.dll al subdirectori windows\system.

Bibliografia:
Falconer,Kenneth; Fractal Geometry, Jonh Wiley & Sons, Chichester, 1990