GENERADOR D'ARBRES FRACTALS

El procés de construcció d'aquest tipus de fractals és (veure la figura):
Pas 0: partir de un quadrat
Pas 1: dibuixar un triangle sobre un costat del quadrat i afegir 2 quadrats més sobre els altres 2 costats del triangle
Pas 2: dibuixar 2 triangles sobre els 2 quadrats afegits en el pas 1 i afegir 4 quadrats més
Pas 3: dibuixar 4 triangles sobre els 4 quadrats afegits en el pas 2 i afegir 8 quadrats més
Continuar aquest procés ...

Pas 0

Pas 1

Pas 2

Pas 3

Aquest procés es pot modificar de diferents formes:
- Partir d'un rectangle en comptes d'un quadrat
- Canviar la orientació dels successius triangles afegits sobre els costats dels quadrats/rectangles

 Els següent programa, elaborat en Visual Basic 6.0, genera arbres fractals d'aquest tipus. El programa genera aquests fractals con a IFS amb condensació i utilitza l'algorisme aleatori (veure Barnsley [1988])

El funcionament del programa queda prou explícit veient l'aspecte que ofereix la seva pantalla principal:

El paràmetre Tipus permet escollir entre quatre possibilitats:
Tipus=0: els triangles afegits no varien la seva orientació
Tipus=1: el triangle afegir a l'esquerra canvia d'orientació en cada pas
Tipus=2: el triangle afegir a la dreta canvia d'orientació en cada pas
Tipus=3: els dos triangle afegits varien d'orientació en cada pas

Bibliografia:
Barnsley, M., Fractals Everywere, Academic Press, San Diego, 1988
Peitgen, H., Jürgens, H. i Saupe, D., Chaos and Fractals, Springer-Verlag, 1992

Per descarregar aquest programa clica aqui pt.exe (48 Kb) .

Aquest programa, fet en Visual Basic 6.0, precisa per a la seva execució de la presencia del fitxer msvbvm60.dll al subdirectori windows\system.