CONSTRUCCIONS AMB REGLE I COMPÀS

1 - La mediatriu d'un segment

2 - La perpendicular a una recta per un punt d'ella mateixa

3 - La perpendicular a una recta per un punt exterior

4 - La paral·lela a una recta per un punt exterior

5 - Divisió d'un segment en parts iguals

6 - Divisió d'un segment en parts proporcionals

7 - La bisectriu d'un angle

8 - Transport d'un angle

9 - Un triangle coneguts els tres costats

10 - Un triangle coneguts dos costats i l'angle que formen

11 - Un triangle coneguts un costat i els dos angles adjacents

12 - Un triangle equilàter conegut el costat

13 - Una circumferència que passa per tres punts

14 - El centre d'una circumferència

15 - Un hexàgon regular conegut el costat

16 - Un pentàgon regular inscrit en una circumferència