Geoclic és un conjunt de 500 activitats Clic de geometria agrupades en 40 paquets. Estan pensades per a alumnes d'ESO. En el seu disseny s'ha intentat cobrir tots els continguts i objectius relacionats amb la geometria no analítica del currículum de l'àrea de matemàtiques per a ESO (Decret 96/1992 de la Generalitat de Catalunya, de 28 d'abril). Moltes de les seves activitats són aprofitables en l'àrea d'Educació Visual i Plàstica, i en l'Ensenyament Primari.

Geoclic pot aconseguir-se a http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/mates/act26.htm, en dues versions: català i castellà.

Requeriments: Windows 3.1 o Windows 95/98, CLIC versió 3.0 i monitor configurat a 600x800 píxels. El programa complet ocupa 5 Mb de disc dur. En cas de no disposar de suficient espai de disc dur, es possible fer una instal·lació parcial.