Petita contribució a l'any mundial de les matemàtiques