PLANTILLES GEOGEBRA PER A LES PROPOSTES DE TREBALL DE LES ACTIVITATS SOBRE VECTORS

Proposta de treball 1.1

Proposta de treball 1.2

Proposta de treball 1.3

Proposta de treball 1.4

Proposta de treball 1.5

Proposta de treball 1.6

Proposta de treball 1.7

Proposta de treball 1.8

Proposta de treball 1.9

Proposta de treball 1.10

Proposta de treball 2.1

Proposta de treball 2.2

Proposta de treball 2.3

Proposta de treball 2.4

Proposta de treball 2.5

Proposta de treball 2.6

Proposta de treball 2.7

Proposta de treball 2.8

Proposta de treball 2.9

Proposta de treball 2.10

Proposta de treball 3.1

Proposta de treball 3.2

Proposta de treball 3.3

Proposta de treball 3.4

Proposta de treball 3.5

Proposta de treball 3.6

Proposta de treball 3.7

Proposta de treball 3.8

Proposta de treball 3.9

Proposta de treball 3.10